چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر صبح امروز در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش پایان تیتر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.

۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع

۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

در ابتدای دادگاه قاضی اسدالله مسعودی مقام گفت: در جلسه‌های گذشته مواردی در خصوص کلان بودن و یا نبودن تسهیلات مطرح شد که امروز از نماینده بانک مرکزی درخواست کردیم در دادگاه حاضر و توضیحاتی ارائه دهد.

در ادامه امیر مظلوم‌شایان نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: در خصوص مسائل مطرح شده درباره استعلامات اخذ شده از سوی بانک مفاد پاسخ خود را به محضر دادگاه می‌گویم، ضمن اینکه تعاریفی را از روی آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان قرائت می‌کنم. مجموع تسهیلات و تعهدات کلان باید حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه موسسه اعتباری باشد. با توجه به اینکه سرمایه این بانک ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال بوده با احتساب ۱۰ درصد تسهیلات شما کلان است.

وی ادامه داد: تسهیلات کلان است و اگر موضوع کیفرخواست کلان بودن تسهیلات باشد، تسهیلات کلان احراز شده و آن که سقف ۲۰ درصد را رد نکرده است، در خصوص هیات مدیره وقت کاربرد دارد.

نماینده بانک مرکزی افزود: بیش از ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات به استناد این آیین نامه کلان محسوب می‌شود.

در این هنگام سیدهادی رضوی در پاسخ نامه‌ای را که از بانک مرکزی در دست داشت مبنی بر تسهیلات و مفاد آن قرائت کرد و خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: این نامه مورد تأیید شما هست یا خیر؟

نماینده بانک مرکزی خطاب به رئیس دادگاه گفت: تسهیلات کلان است و اگر لازم است موارد ذکر شده را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌کنم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم احسان دلاویز خواست که در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به دلاویز گفت: بر اساس نظریه سازمان بازرسی کل کشور و هیئت بازرسی، گزارش دادستانی و گزارش شورای عالی ضد پولشویی وزارت صنعت شما متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام بانکی و دریافت ۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۰۷۵ میلیارد ریال، لطفا از خودتان دفاع کنید.

دلاویز متهم ردیف دوم در دفاع از خود گفت: بنده دفاع حقوقی را به وکیلم می‌سپارم، اما با توجه به عناوین اتهامی توضیحاتی را باید مطرح کنم، در کیفرخواست اتهام مطرح شده به بنده یک مورد نیست و چند اتهام دیگر نیز مطرح شده است.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم گفت: بقیه اتهامات در صلاحیت این دادگاه نیست و در دادگاه کیفری ۲ به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

دلاویز بیان کرد: اتهامات مطرح شده در این پرونده به بنده از سوی هادی رضوی چندین بار پس گرفته شده است و نمی‌دانم چرا مجدد به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: هادی رضوی و خانم شریف کاظمی مطالبی را مطرح کرده‌اند که هم در مبلغ پرداختی و هم در دلیل پرداخت آن‌ها از سوی این دو نفر تناقضات زیادی وجود دارد، به عنوان مثال هادی رضوی یکبار گفته است که ۲ میلیارد تومان به بنده پرداخت کرده است. در حالی که خانم شریف کاظمی آن را ۴ میلیارد تومان مطرح کرده است. یکبار گفته‌اند این مبلغ را برای گرفتن تسهیلات داده‌اند و بار دیگر گفته‌اند آن را برای افزایش تسهیلات به بنده پرداخت کرده‌اند و در کل یک روایت یکسان بر کیفرخواست وجود ندارد.

دلاویز گفت: مسائل حاشیه‌ای زیادی در پرونده وجود دارد که رضوی به بخشی از آن‌ها در جلسات گذشته اشاره کرده است.

دلاویز بیان کرد: حتی نوع احضار بنده به دادسرا هم حاشیه داشت. بنده نیمه دوم اسفند ماه از طریق یک پیامک به دادگاه اظهار شدم و در بازپرسی به بنده گفته‌اند که هادی رضوی ادعا کرده به شما مبالغی را پرداخت کرده است و من تعجب می‌کنم که این موضوع مطرح شده است.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: من واقعا نمی‌دانم چرا امروز در دادگاه هستم و فکر می‌کنم دلیل حضورم دوستی با امامی و رضوی است، اما باید در مظهر دادگاه بگویم که بین من و هادی رضوی هیچ دوستی وجود ندارد و تنها یک ارتباط فرهنگی و کاری بوده، آقای رضوی چندین بار به خاطر اتهامی که به بنده زده است حلالیت گرفته و من نمی‌توانستم حلالیت او را نپذیرم، زیرا شرالناس به کسی می‌گویند که عذرخواهی دیگران را نپذیرد.

دلاویز گفت: بنده اگر موقعیتی داشتم، از تلاش خودم بوده و از سوی کمک جناح یا حزبی نبوده است.

متهم گفت: هادی رضوی یکبار در مراسم افطاری بنده را دید و سوگند خورد و حلالیت گرفت.

وی گفت: واقعیت این است که هیچ دوستی بین من و هادی رضوی وجود ندارد، زیرا شخصیت‌های ما دو نفر با هم متفاوت است، هادی رضوی فردی تندخو و عصبی مزاج است که همه را از موضع بالا نگاه می‌کند، اما شخصیت بنده متفاوت است و من خاک پای همه هستم و اهل از بالا نگاه کردن به دیگران نیستم. هادی رضوی سیراب ارتباطات در هر حوزه‌ای است و هیچ نیازی به ارتباط با بنده و امثال من ندارد، حتی بنده با هادی رضوی اختلافات سیاسی داریم و همین اختلافات اجازه نمی‌داد که رابطه دوستانه نزدیک داشته باشیم، البته رضوی هر از گاهی می‌آمد و با عذرخواهی دل آدم را به دست می‌آورد.

این متهم گفت: بنده سوگند می‌خورم که هرگز هیچ نقطه و نیت مشترکی با هادی رضوی نداشتم. آدم‌های نزدیک به من و رضوی می‌دانند که بنده همیشه رفتار‌های او را نقض می‌کردم.

دلاویز گفت: من به دلایل خاصی از مجموعه این دوستان رضوی و امامی در آذرماه ۹۲ به خواست خودشان منفک شدم. با آقای امامی پروژه مشترکی به نام شاه گوش و شهرزاد پر حاشیه داشتیم. بنده مسئول جذب اسپانسر و سرمایه گذار و تبلیغات شاه گوش بودم. انصافا آقای امامی انسان است و اصلا نمی‌تواند چیزی را زیر سوال ببرد. روحیات من به آقای امامی نزدیک و نقاط مشترک بایکدیگر داشتیم. به شدت به من اعتماد پیدا کرده بود و رفت و آمد خانوادگی داشتیم و بنده آدم محافظه کاری هستم و هیچ تعارفی با هیچ کس و آقای امامی ندارم.

دلاویز افزود: آقای امامی تولیدکننده بود و تولیدی و پدرشان نساجی داشت و چهره ماندگار صنعت نساجی است. شاه گوش به اعتبار لطف استاد میرباقری شکل گرفت.

متهم دلاویز در ارتباط با سریال شهرزاد گفت: شهرزاد در ابتدا با نام روز و روزگاری عاشقی بود که در این ارتباط با آقای فتحی صحبت کردم و آقای رضوی تهیه کننده شهرزاد نبود.

متهم دلاویز گفت: من آدم رسانه‌ای، دانشجوی علوم ارتباطات و اهل سکوت هستم و اهل حرف زدن نیستم.

در ادامه دادگاه متهم دلاویز گفت: زدن احسان دلاویز با خط رسانه‌ای امدنیوز شروع شد. آمد نیوز از عشق بنده به کشور کینه دارد. من برای نظام می‌میرم. حال بیایم و اخلال کنم. من بچه شهرستان را عزت دادند که اینجا آوردند. من شیر پاک خورده و تربیت شده یک معلم در یک شهرستان دور افتاده به نام کچساران هستم و نمی‌توانم دست در جیب معلمان کنم و هرکز نمی‌گذارم کسی هم این کار را انجام دهد و سوگند می‌خورم این موارد هیچ ارتباطی به من ندارد و می‌خواهم به من کمک کنید که به کارم ادامه دهم.

پس از پایان دفاعیات متهم احسان دلاویز، قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای رضوی در تحقیقات مقدماتی گفته است که احسان دلاویز پس از اطلاع از روند پرداخت تسهیلات با بنده تماس گرفت و یک تا یک و نیم درصد مطالبه کرد و گفت کار را به بانک بسپار اتفاقی نمی‌افتد و رضوی یک و نیم درصد را در قالب حق مشاوره داده است.

وی گفت: قبول می‌کنند که وثایق به سفته تبدیل شود و رضوی می‌گوید که ۲ میلیارد تومان به دلاویز دادم، اما وثایق به سفته تبدیل نشد.

قهرمانی ادامه داد: رضوی چک‌ها را صادر می‌کند و خانم شریف کاظمی از حساب بانک مسکن ۱۰ چک ۲۰۰ تومانی و یک چک ۲۵۰ تومانی در وجه امیر قادری بابت حق مشاوره صادر می‌کند.

وی گفت: قادری ماشین پولشویی آقای امامی بوده است. اگر این فرد را ببینید متوجه می‌شوید که در حدی نیست که بتواند به کسی مشاوره دهد.

قهرمانی گفت: ۵۰ درصد چک‌ها بابت تبلیغات شرکت فاطمی در شاهگوش داده شد.

وی افزود: امامی چک‌ها را به اسم خود صادر نمی‌کرد، بلکه تمام چک‌ها را به اسم قادری و دختر ۱۴ ساله اش صادر می‌کرد.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق اظهارات حسامی مدیر دفتر بخشایش، امامی سال ۹۱ به همراه دلاویز و فرد دیگری به عنوان مشاوران بخشایش حکم رسمی داشتند و رابطه بسیار نزدیکی با علی بخشایش داشتند و هر زمانی که می‌خواستند با او تشکیل جلسه می‌دادند و در بانک سرمایه دلاویز و امامی همه کاره بودند و حتی در اعطای تسهیلات به خود و دیگران دخالت می‌کردند.

قهرمانی گفت: حسامی گفته است که دلاویز هیچ سند و چکی را امضا نمی‌کرد و می‌گفت اگر بریزند، بگیرند، هیچ چیزی از من پیدا نمی‌کنند.

وی خطاب به دلاویز گفت: امامی بازیگر اصلی تهاتر در بانک سرمایه بودند.

قهرمانی خطاب به دلاویز گفت: شما خواهرزاده هیچ کسی نیستید، اما آقای حیدرآبادی را شما به بانک سرمایه آوردید. در خصوص ارتباط خود با بخشایش و حیدر آبادی توضیح دهید.

نماینده دادستان گفت: امامی و دلاویز لیست بدهکاران کلان بانک سرمایه را در اختیار داشتند و کارچاق کن بودند.

قهرمانی بیان کرد: حسامی در اقاریر خود گفته است که رضوی چندین شرکت داشته و در ساخت فیلم شهرزاد با امامی شریک بوده و عملا آقای نان چیان رئیس شعبه اسکان توسط امامی و دلاویز ساپورت می‌شد و به چند شرکت کارتن خواب تسهیلات داده‌اند و آقای دلاویز ۲۰۰ میلیارد از رضوی گرفته است.

در ادامه حسامی گفت: این مطالب برای ۷ سال پیش است و یادم هست که امامی از بخشایش در بانک سرمایه حکم داشته است.

در ادامه دادگاه نماینده دادستان از آرمان علمایی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آرمان علمایی گفته است که دلاویز و امامی در سال ۸۸ و ۸۹ با بخشایش ارتباط داشتند. امامی سال ۸۶ وضعیت مالی سبکی داشت و از زمانی که با بخشایش آشنا شد، وضعیت مالی خوبی پیدا کرد.

در ادامه قهرمانی گفت: آقای علمایی در اظهارات خود گفته است که کار اصلی امامی و امیر فرزام دلالی شدید برای شرکت‌های خودشان و دیگر شرکت‌ها بود و در ادامه آقای یارمحمدی هم به آن‌ها اضافه شده است.

در ادامه آرمان علمایی گفت: آقای دلاویز به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه بود و بعد از مدتی در بانک سرمایه شورای بازرگانی و تأمین سرمایه تشکیل شد که دلاویز به حکم علی بخشایش عضو آن شد و این شورا فقط دو بار تشکیل جلسه داد.

علمایی بیان کرد: دلاویز در بانک سرمایه کار فرهنگی انجام می‌داد و مدتی هم به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه فعالیت داشت.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: خانم پیراسته همسر جداشده امامی گفته است که امامی و دلاویز از طریق لابی گری ۲ بار بخشایش را به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه معرفی می‌کنند.

وی گفت: خانم پیراسته همسر سابق امامی چندین بار تهدید شده است و تذکر می‌دهم که اگر مجدد تهدید شود با برخورد جدی دادستانی رو به رو می‌شوید.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای علمایی در اظهارات خود گفته است که کار اصلی امامی و امیر فرزام، دلالی شدید برای شرکت‌های خود و دیگر شرکت‌ها بود و در ادامه آقای یارمحمدی هم به آن‌ها اضافه شد.

در ادامه آرمان علمایی گفت: آقای دلاویز به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه بود و بعد از مدتی در بانک سرمایه، شورای بازرگانی و تامین سرمایه تشکیل شد که دلاویز به حکم علی بخشایش عضو آن شد و این شورا فقط دو بار تشکیل جلسه داد. دلاویز در بانک سرمایه کار فرهنگی انجام می‌داد و مدتی هم به عنوان مشاور روابط عمومی بانک سرمایه فعالیت داشت.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: خانم پیراسته همسر جدا شده امامی گفته است که امامی و دلاویز از طریق لابی گری ۲ بار بخشایش را به عنوان مدیر عامل بانک سرمایه معرفی می‌کنند و خانم پیراسته همسر سابق امامی چندین بار تهدید شده است و تذکر می‌دهم که اگر مجدد تهدید شود، با برخورد جدی دادستانی رو به رو می‌شوند. طبق اظهارات همسر امامی، احسان دلاویز مشاور بخشایش بود و همزمان شرکت نفت و گاز پاسارگاد به امامی معرفی شده است و احسان دلاویز به صراحت بیان می‌کرد که هیچ جا ردی از خودش به جا نمی‌گذارد. طبق اظهارات همسر اقای امامی، دلاویز و امامی رابطه نزدیک با اقای بخشایش داشتند.

در این هنگام نماینده دادستان از آقای ضیایی خواست تا در جایگاه حاضر شود و در خصوص آقای حیدرآبادی توضیح دهد.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای ضیایی وقتی به بانک آمد قبلا مدیرعامل شرکت آتیه صبا بود که اقداماتی داشته است. حیدرآبادی جزء حلقه فاسد نفتی بود که به بانک سرمایه می‌آید و در خصوص احسان دلاویز باید بگویم او در بانک سرمایه به عنوان مشاور بود و در بسیاری از تسهیلات نقش واسطه داشته است و حق می‌گرفت.

قهرمانی افزود: احسان دلاویز به واسطه آشنایی‌هایی که در مجلس داشت، نقش حمایت از بخشایش را در ارکان دولت و مجلس ایفا می‌کرد و برادر آقای دلاویز مدیرعامل نفت پاسارگاد بوده است که آقای ضیایی باید توضیح دهد.

متهم ضیایی با حضور در جایگاه گفت: درباره آقای دلاویز و تسهیلات امامی و رضوی، من در سال ۹۱ و ۹۲ مسئولیتی نداشتم، زیرا این تسهیلات در این سال‌ها بوده و درباره واسطه گری دلاویز مستندات را آورده ام که در تسهیلات آقای رضوی هم بود. درباره نفت پاسارگاد آقای دلاویز کلیه ضمانت‌های منتسب به خود را که دریافت می‌کرد، در شرکت نفت پاسارگاد تبدیل به قیر صادراتی شده است.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به ضیایی گفت: شما جوری صحبت می‌کنید که انگار به شما تحمیل شده است و تحت فشار بودید.

ضیایی گفت: خیر تحمیلی نبوده و بنابر اقرار و مکتوبات آقای رضوی نزد بازپرس می‌گویم و تحت فشار هم نبودم.

قهرمانی گفت: آقای قندالی توضیح دادند در اینکه حیدرآبادی چگونه به او تحمیل شد و حیدرآبادی رنگ و بوی نفتی داشته و او را در بانک سرمایه مدیرعامل می‌کنند.

در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان متهم شیانی را برای بیان توضیحات به جایگاه خواند و متهم شیانی گفت: آقای دلاویز و امامی با حکم آقای بخشایش در بانک رفت و آمد داشتند.

در این هنگام نماینده دادستان از آقای سلمان اعلایی خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید در خصوص پرونده رضوی شما بیشتر مطلع هستید که نامبرده را آقایان امامی و دلاویز به مدیرعامل معرفی و دستور افتتاح حساب و پرونده دادند و سفارش می‌کردند که نامبرده داماد فلانی هست.

اعلایی با حضور در جایگاه گفت: من از سال ۸۷ در بانک سرمایه بودم و از سال ۹۰ که آقای بخشایش با آقای قندالی به بانک سرمایه آمدند مصیبت ما شروع شد. درباره پرونده آقای رضوی، آن زمان من در حوزه بودم و از آنجایی که دلاویز و امامی حکم داشتند به ما دستور می‌دادند. آقای بخشایش ابتدا خیلی سختگیری می‌کرد، اما رفته رفته زیاد فکر آمدن پرونده‌ها نبودیم و ما فکر نمی‌کردیم که بخشایش و توسلی و کاظمی بخواهند این کار‌ها را کنند که امروز زن و بچه ما با دهان روزه آه می‌کشند.

اعلایی گفت: درباره آقای رضوی باید بگویم او خیلی کم به بانک زنگ می‌زد، اما دلاویز و امامی تردد داشتند و حتی زمانی که مشاور بودند، برروی بعضی پرونده‌ها تاکید می‌کردند و آن‌ها برنامه ریزی را عین جدول چیده بودند.

اعلایی گفت: ما تاسف می‌خوریم ۳۱ سال کارمند بانک بودیم و بعد از بازنشستگی گیر این آقایان افتادیم. چرا ما ۳۲ نفر که سابقه همکاری بانکی داریم زیر سوال برویم.

متهم بایرامی به خواسته نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای بایرامی علاوه براینکه اتهام دارند، در حال حاضر به عنوان مطلع هستند.

قهرمانی ادامه داد: به گفته آقای بایرامی، امامی و دلاویز نقش مستقیم داشتند و کلیه کار‌ها توسط این افراد پیگیری و به نتیجه می‌رسید. دلاویز و امامی به صورت مکرر به دفتر بخشایش رفت و آمد می‌کردند و ارکان اعتباری بانک برای تسهیلات برخی مشتریان خاص (شاملو و حیدری و رضوی) را تحت فشار قرار می‌دادند. احسان دلاویز و امامی همیشه با فشار‌های لازم خواسته هایشان را محقق می‌کردند.

متهم بایرامی خلج به عنوان مسئول مطالبات معوق بانک سرمایه گفت: من از سال ۸۹ در بانک سرمایه مشغول به کار شدم و مدیر شعبه در آن موقع از رفت و آمد‌ها به بانک هیچ نمی‌دانست. من اصلا درخواستی ندادم و مصوبه‌ای که داده بودند، بعد از زمانی بود که من از بانک رفته بودم و این دوستان را اصلا ندیدم.

متهم بایرامی گفت: آقای دلاویز را یکبار دیدم و به همراه آقای امامی به عنوان بازرس ویژه و به همه شعبه‌ها می‌رفتند. شیوه کار مدیران بانک اینگونه بود اگر آقای کاظمی سه پرونده امضا می‌کرد، می‌گفت به شرطی این کار را می‌کنم که بخشایش هم سه پرونده امضا کند و بقیه دوستان تحت فشار و توهین بالایی بانک بودند.

متهم بایرامی خلج گفت: من سه بچه دارم و تا ۲ نصف شب برای این بانک و مطالبات معوق کار می‌کردم و اموال و دارایی من رفته است.

قهرمانی نماینده دادستان اظهارات صانعی مقدم را قرائت کرد که جزء متهمان نیست و اظهارات قنبری را خواند و در ادامه نانچیان متهم را فراخواند و متهم نانچیان گفت: دلاویز چندبار پیگیر تسهیلات بود.

در ادامه نماینده دادستان گفت وثیقه مصوب را امامی تأمین می‌کرد و این تسهیلات ۱۳ دست چرخیده تا به دست رضوی برسد که مصداق پولشویی است.

وی گفت: طبق ردیابی‌های انجام شده درباره چک‌های آقای دلاویز باید گفت بخشی از تسهیلات به حساب حمید حاجیان در بانک سینا رفته که سوال اینجا است که آقای دلاویز چرا این پول‌ها را از شرکت‌های امامی دریافت می‌کردید، توضیح دهید؟ پورشه را آقای امامی چرا برای شما خریده است یا ملکی در شمال آیا تبلیغات برای شما تا این حد سودآور بوده است.

نماینده دادستان گفت: قطعا این مبالغ را مستقیما دریافت نمی‌کنید، چون عملیات پولشویی گسترده است.

وی گفت: آقای رضوی به دنبال هر بهانه‌ای بود پول را از بانک بگیرد و ضمانت‌نامه‌ای می‌خواهد البته نشده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در کار قیر شرکت‌های گسترده و کارتن‌خواب‌ها ضمانت نامه‌های کلان از شرکت هرمز پاسارگاد گرفتند که آقای دلاویز و امیررضا فرزان‌راد بوده است.

وی عکسی را نشان داد و گفت: در حال حاضر امیررضا فرزان‌راد متواری و از کشور فرار کرده است، اما حتی بعد از فرار هم کار را اداره می‌کرد و همه پول‌ها را از فروش قیر تهیه می‌کرد. آقای دلاویز آیا شما که ادعا می‌کنید برای اقتصاد کشور می‌میرید، این عکس را می‌شناسید کجاست؟ شما در این عکس در ویلایی در امارات با هم جلسه گذاشتید.

نماینده دادستان گفت: شما مگر نمی‌دانید قیر‌ها از کشور خارج شده است، آن وقت شما با مفسدان اقتصادی جلسه می‌گذارید آیا این به جز خیانت به کشور نیست؟

نماینده دادستان گفت: آقای دلاویز در دفاعیات خود اشاره کرد که رشته‌اش کارشناسی ارشد ارتباطات است. حال سئوال اینجا است اگر رشته شما این است، چرا در بانک سرمایه بازاریابی می‌کردید؟ شما که در حوزه بانکی و نفتی تخصص نداشتید، چرا مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرمایه و زیر مجموعه این بانک می‌شوید؟ همسر شما مدیرعامل شرکت نفتی دیار است، در این زمینه توضیح دهید؟

قهرمانی افزود: در تاریخ ۲۷/۱/۹۲ شرکت نفت و گاز سرمایه تشکیل می‌شود و سهام آن را به آقای بخشایش واگذار می‌کنیم و در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ نامه‌ای به آقای بخشایش می‌زنید و می‌گویید سهام شرکت را به بانک سرمایه واگذار می‌کنید و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر نمی‌شود، ۳۰۰ هزار تن با شرکت نفت هرمز پاسارگاد قرارداد قیر منعقد می‌کنید و آقای دلاویز امضا نمی‌کند تا شبهه‌ای ایجاد نشود، آقایان در تاریخ ۲۸/۸/۹۴ طبق گواهی روزنامه رسمی از شرکت نفت و گاز سرمایه خارج می‌شوند.

نماینده دادستان افزود: پرونده شما را اعمال شما به جریان انداخت، شما هنرمندان را بدنام و پول‌های کثیف را وارد سینما کردید. باید از جامعه هنرمند عذرخواهی کنید. شما امامی را به بخشایش وصل کردید و باید در مورد منشا پول‌های امامی از وی سوال می‌پرسیدی، شاید شما در سال ۹۲ از امامی جدا شدید، اما در دبی به هم وصل شدید.

پس از پایان دفاعیات متهم احسان دلاویز وکیل مدافع وی در جایگاه حاضر شد و گفت: جای بسی خوشحالی است که همه آزادانه در این دادگاه حرف‌هایشان را می‌زند و در کمتر دادگاهی دیده ام که فرصت کافی به افراد داده شود که به این میزان صحبت کنند.

وی در ابتدای دفاعیات خود نکاتی را پیرامون کیفرخواست متذکر شد و گفت: در پرونده‌های کیفری کیفرخواست مهمترین و اساسی‌ترین وظیفه دادستان‌ها است و بعد از آن دادگاه است که پرونده را هدایت می‌کند، عملکرد دادستان با تایید دادگاه ادامه می‌یابد که این موضوع در همه محاکم و در اینجا رعایت شده است.

وکیل مدافع متهم دلاویز افزود: در ماده ۳۷۹ و ۳۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به صراحت وظیفه نماینده دادستان قرائت کیفرخواست عنوان شده است. اتهامات موکل بنده معاونت در اتهامات آقای رضوی عنوان شده است، لذا ممکن است در اظهاراتم مطالبی بگویم که شاید به نوعی به ضرر آقای رضوی باشد.

وکیل مدافع متهم دلاویز گفت: صدور کیفرخواست مقدمات و الزاماتی دارد که باید در رسیدگی‌ها به آن توجه شود تا مقدمه صدور کیفرخواست قرار جلب به دادرسی است که آن هم مقدماتی همچون تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی دارد، اتهاماتی که به موکل بنده تفهیم شده است تا جلد ۱۸ هیچ اتهامی نبوده است.

وی گفت: آقای قاضی تا جلد ۱۰ پرونده اتهامات آقای رضوی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی و پرداخت رشوه عنوان شده است شما در برخی موارد ایراداتی گرفتید و نهایتا آقای تورک به عنوان سرپرست دادسرا گفته است اتهامات آقایان به صورت جداگانه اخلال عنوان شده است، اما به موکل من تفهیم اتهام نشده است.

وکیل مدافع دلاویز در ارتباط با قسمت مربوط به الزامات کیفرخواست گفت: محور اصلی پرونده‌های کیفری دلیل است؛ اما مواردی که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است اساسا دلیل نیستند و برخی از این بند‌ها چند بار تکرار شده است و اشکالات به کیفرخواست کاملا وارد است.

وکیل مدافع دلاویز با تاکید بر اینکه نماینده دادستان باید عین کیفرخواست را در جلسه دادگاه قرائت می‌کرد، گفت: استحضار دارید آن چیزی که موکل اینجانب در معرض اتهامات قرار داده است اظهارات بی‌پایه و اساس اولیه و بدون دلیل سایر متهمین پرونده در پرداخت این مبلغ بوده است.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و ادامه دادگاه و دفاعیات وکیل مدافع متهم احسان دلاویز را به روز چهارشنبه ۸ خرداد ماه ساعت ۱۰ صبح موکول کرد.

انتهای پیام/