جمعی از دانشجویان عدالتخواه و مردم تهران ظهر امروز بعد از نماز جمعه در اعتراض به برخورد حاشیه ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک، تجمع کردند.

به گزارش پایان تیتر، جمعی از دانشجویان عدالتخواه و مردم تهران ظهر امروز بعد از نماز جمعه در اعتراض به برخورد حاشیه ساز نماینده سراوان با کارمند گمرک، تجمع کردند.

پایان تیتر: نماینده مجلس

دانشجویان در این تجمع که با فراخوان مجمع عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شده، دست نوشته‌هایی را با خود همراه دارند که روی آن شعار‌هایی همچون «من هم کارمند گمرک هستم»؛ نوشته شده است.

تجمع کنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت از کارمند گمرک، حمایت ۴۰ نماینده مجلس از برخورد حاشیه ساز درازهی را هم محکوم کردند؛ دانشجویان و مردم با امضای طوماری خواستار استعفای نماینده سراوان شدند.

انتهای پیام /