روز پزشک نیز مانند یادمان روزهای دیگر تقویمی که زادروز بوعلی سینا پزشک ایرانی در اقصی نقاط ایران برگزار گردیدواهمیت و ضرورت پزشک و این صنف بدون مرز، اما با حاشیه سازی هایی همراه است که یا درمندی پزشک را به همراه دارد یا بیماری را که به او نیاز دارد.

درهمه اصناف قطعا افرادی پیدا می شوند که خلاف جریان رودخانه شنا کنند اما نباید آنرا به همه شاغلین آن صنف نسبت داد.برگزاری مراسم روزی خاص که فقط احترام به قشر کارگر،‌معلم، پرستار و پزشک و … باید همیشه با همدلی و همزبانی که تاکیدمنویات مقام معظم رهبری است را چراغ راه قرارداده تا خدای نکرده در این زمانی که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی در صدد تاریک کردن مسیر هستند با روشنی مسیر رهبری موجب عزت و سربلندی کشورمان در جهان باشیم.

سعی و تلاشی عبث در دیدن بخش خالی لیوان نشانه بروز حالات روحیمان است که آموزه های دینی را آویزه گوش قرارنداده ایم و بجای اثربخشی گرامیداشت و قدردانی روز پزشک که با حضور رییس جمهور برگزار می شود دنبال صاحب دعوت هستیم که چه کسی رییس جمهور رو دعوت کرده،‌ چراصاحبخونه دعوت کرده و فلان مسول دعوت نکرده،‌چرا درطراحی کارت دعوت ، عکس رییس جمهور مقابل اسم صاحب دعوته و یا چرا توی جشن روز پزشک از بهداشتکار تقدیر نشد و صدها چراهای دیگر که حاشیه سازی را بدنبال دارد.

نگارنده یادداشت قصد له یا برعلیه کسی را ندارد چراکه دید افراد باعنایت به ” از کوزه همان برون تراود که در اوست “را نمایان می کند.بزرگان ما جملات زیبایی را دارند که از جمله دیکته نانوشته غلط ندارد و در بحث بهداشت و سلامت که شاید و به حق یکی از کلیدی ترین وزارت های دولت ها در گذرزمان بوده و هست چرا که عقل سالم در بدن سالم بوده و طبیب و حکیم تلاششان از نقاط صفر مرزی تا قلب پایتخت در سلامتی و بهبود بیماران است.

نکته دیگر اینکه وزیر بهداشت با شجاعت از تریبون رسانه ملی درخواست کردکه بدلیل کم بودن منابع مالی عمرانی وزارت در بخش سلامت و بهداشت ، دست بخش خصوصی را برای ارتقای آن میفشاریم پس حاشیه نیست که از بخش خصوصی برای سخنرانی استفاده شود بلکه حاشیه سازی است که امیدواریم با اهداف از پیش تعیین شده نباشد و اگر قرار باشد در مراسم روز پزشک از بهداشتکاران ارجمند تقدیر شود بزرگداشت مقام پزشک در روز بهورز یا پرستار نیز بیراه نخواهد بود.

پس بیاییم شیرینی روزهای گرامیداشت یا بزرگداشت را به کام هیچ مسولی تلخ نکنیم چه مسولی که دانشگاه عریض و طویلی را مثل علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت می کند و چه مسولی که نظام پزشکی کشوررا.