عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: ناجا در سال ۹۴، ۶۵۰تن مواد مخدر را کشف کرد که این میزان روبه افزایش است.

به گزارش پایان نیوز، دکتررسول خضری در توضیح جلسه امروز (۲۶ مرداد) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی موادی از لایحه برنامه ششم توسعه که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود در جلسه صبح و بعدازظهر امروز انجام گرفت که مواد یک، سه، چهارده،پانزده، نوزده، بیست و یک لایحه برنامه ششم توسعه از جمله مواد مطرح بودند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابر پیشنهاد کمیسون اجتماعی جدولی به جداول ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه نیز افزوده شد، در این جداول مواد پیشنهادی اجتماعی و مرتبط اجتماعی که در برنامه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه آمده بود را شامل می‌شود، این جداول تحول عظیمی در برنامه ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: ضریب پوشش بیمه اجتماعی مزدبگیران و شاغلین، بیمه‌های اجتماعی درمان، بیمه بازنشستگان، کاهش جمعیت فقر، اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، اعتیاد، تامین مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه و گسترش مهدهای کودک مناطق محروم، کنترل افزایش طلاق و کودکان خیابانی، اورژانس اجتماعی و موضوعاتی دیگر موارد جدول افزوده شده به ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه را شامل می‌شود.

خضری با بیان اینکه جداول ماده یک در حوزه رشد اقتصادی ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴صدم درصد بود، گفت: موارد مذکور در قالب جدول شماره ۳ به ماده یک لایحه برنامه ششم توسعه افزوده شد، این اقدام جهت توجه و احصا مسائل اجتماعی در حوزه‌های مختلف برنامه ششم توسعه انجام گرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم را یادآور شدو گفت: این ماده به نوع درمان و بیمه‌های اجتماعی مربوط است، در این زمینه پیشنهادات مطرح و در کمیسیون به تصویب رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور فرمانده ناجا بخش دیگر از جلسه امروز کمیسیون بود، تصریح کرد: متاسفانه در لایحه برنامه ششم توسعه مواد قابل توجهی در خصوص آسیب‌های اجتماعی نیامده است، از این رو مواردی برای پرداختن به این معضلات در کمیسیون مطرح شد البته فرمانده ناجا گزارش کاری در این زمینه ارائه کردند.

خضری افزود: بر اساس اظهارات فرمانده ناجا آمار کشف مواد مخدر در سال ۹۴ که نزدیک به ۶۵۰ تن بوده در سال ۹۵ ، ۲۰ درصد کشف‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است البته این میزان به علت افزایش اقدامات کشفی نیروی انتظامی یا میزان مواد مخدر مصرفی افزایش یافته است!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری هم‌افزایی اینکمیسیون با ناجا، گفت: وضعیت معتادان متجاهر که حدود ۷۰هزار نفر را شامل می‌شود، نیز از دیگر موضوعات مطرح در کمیسیون بود از این رو به عنوان یکی از معضلات مهم و مادر آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت./

انتهای پیام