رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تردیدی نیست که ۳۹۷ نفر پول نجومی و غیر قانونی دریافت کردند و از این بابت پول برگشته و پرونده بسته شده است.

به گزارش پایان نیوز ،  عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به تشریح فعالیت ها و عملکرد این دیوان پرداخت.

وی در ابتدا در تشریح جایگاه دیوان محاسبات در نظام اداری کشور گفت: یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی که نام آن به صراحت در قانون اساسی آمده دیوان محاسبات کشور است.

وی با بیان اینکه از نظر تشکیلات، دیوان محاسبات یکی از بازوهای نظارتی قوه مقننه است تصریح کرد: وظیفه دیوان محاسبات صیانت و پاسداری از بیت المال و حقوق بیت المال است که البته این تعریف در قانون اساسی به بودجه کل کشور منحصر شده است.

عادل آذر افزود: براین اساس قانونگذار عنوان کرده که هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند وظیفه نظارت مستمر مالی دیوان محاسبات است که عملکرد آن دستگاهها را بررسی کند و عمدتا بروز و ظهور بررسی این عملکرد در قالب گزارش تفریغ بودجه سالانه دستگاه ها اتفاق می افتد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در دوره مدیریت جدید بنده بیت المال تنها دارایی های فیزیکی و مشهود تعریف نشده بلکه بخشی از دارایی ها سرمایه انسانی است که باید به آن توجه کرد گفت: شعار ما در دیوان محاسبات نظارت مستمر ، پیشگیرانه ، هدفمند و مقتدرانه است که در بحث نظارت مستمر در حوزه پیشگیری ، آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در دستور کار خود داریم.

وی با اشاره به اینکه اکثر مدیران ما افراد دست پاکی هستند ادامه داد: بخش عمده ای از تخلفات مدیران ناشی از غفلت از قوانین ، عدم اشراف به قوانین و ابهام در قوانین و مقررات است که در این رابطه قبل از آنکه که بنده نیز ریاست این دیوان را برعهده بگیرم ، کار گروه های تعاملی مشاوره ای با مدیران دستگاه های اجرایی برای هدایت و مشاوره به آن ها تعریف شده است.

عادل آذر تاکید کرد: ما معتقدیم وظیفه دیوان محاسبات، توانمندسازی، مهارت افزایی و دستگیری از مدیران است تا بتواند تصمیم گیری و ریسک در تصمیم گیری داشته باشند.

دوره های آموزشی پودمانی برای آموزش مدیران از سال ۹۶ برگزار خواهد شد

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دیوان محاسبات کمک حال مدیران است گفت: برای سال ۹۶ دوره های آموزشی پودمانی برای مدیران و هم برای پرسنل درون دستگاه  دیوان محاسبات تعریف کرده ایم تا مدیران به اقتضاء حرفه و سطح تصمیم گیری شان آموزش ببینند و برگزاری  این دوره ها از سال ۹۶ اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص تشکیل کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ و اینکه چرا این کمیته امسال تشکیل نشده نیز بیان داشت: بنده از نیمه دوم سال ریاست دیوان را برعهده گرفتم لذا طبیعتا وارث برنامه های ریاست قبلی بودم و وظیفه ام این بود که آن برنامه ها را اجرا کنم.

عادل آذر یادآور شد: حدود ۱۰ سال است که معماری جدید اقتصاد کشور که نهایتا به نام اقتصاد مقاومتی توسط رهبری نام گذاری شد ، رایج شده است و شروع آن نیز در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ بود لذا قاعدتا باید چند سالی از نام گذاری هندسه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور می گذشت تا بتوان بحث بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در تیم مربوطه را حسابرسی کرد و براین اساس نیز بنده برای سال ۹۶ برنامه جامع کمیته حسابرسی اقتصاد مقاومتی را  به تمام واحدها در استان هایمان ابلاغ کرده ام.

در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ ، عملکرد سازمان خصوصی سازی را ضعیف ارزیابی کردیم

عادل آذر در بخش دیگری از اظهاراتش به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: یکی از سوال هایی که در ارتباط با بحث اقتصاد مقاومتی در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ مطرح کردیم این بوده که سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها در بحث اقتصاد مقاومتی چگونه عمل کرده است که در این رابطه عملکرد این سازمان را در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضعیف ارزیابی کردیم.

عادل آذر افزود: بخش عمده ای از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که البته این شرکت ها عمدتا سود ده بوده اند و اما واقعیت این است که در بحث عملکرد ضعیف سازمان خصوصی سازی به این نکته نیز توجه شده که سهام بسیاری از شرکت ها عرضه شده اما خریداری وجود نداشته است.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: البته یکی از نقدهای ما به عملکرد این سازمان این بوده که براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، دولت باید این شرکت ها را در ابتدا توانمند کند، به سطح سود دهی برساند و ساز و کارهای رشد آن را فراهم کند و سپس اقدام به عرضه سهام این شرکت ها می کرد که متاسفانه این اقدام اتفاق نیفتاد.

وی در تشریح عملکرد بودجه ۹۴ مطابق با مصوبه قانونی مجلس نیز اظهار داشت: ازنظرشکلی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ ، در بحث تصویب در موعد مقرر آیین نامه ها ، ضوابط اجرایی و دستورالعمل ها از سی مورد تنها هفت مورد از تصویب آیین نامه ها در موعد مقرر بوده ، هفده درصد تاخیر در تصویب و چهار مورد نیز اصلا مصوب نشده اند.

۳۳ درصد احکام بودجه ۹۴ عینا رعایت شده است

رئیس دیوان محاسبات افزود: در بخش محتوای تفریغ بودجه ۹۴ نیز ۳۳ درصد احکام عینا رعایت شده و مابقی عدم رعایت احکام بوده است، همچنین عدم تحقق تمام و یا بخشی از اهداف قانون گذار نیز ۱۴ درصد بوده و ۵ درصد از مواد ، تبصره قانونی و یا ردیفی که در این بودجه آمده اصلا عملکرد نداشته است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، کشورهای پیشرفته گردش اقتصادی افراد جامعه خود را چک می کنند اظهار داشت: کشوری وجود دارد که در روز دو بار افراد جامعه خود را به لحاظ مکان یابی چک می کند.
زیر ساخت های استقرار نظام گردش اطلاعات باید حسابرسی شود
وی با اشاره به اینکه، حیات اقتصادی کشورهای پیشرفته به درآمد های مالیات وابسته است افزود:  زیر ساخت های استقرار نظام گردش اطلاعات باید حسابرسی شود این در حالی است که مدیران اجرایی ما از قدیم تا الان عزم این کار را نداشتند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه، زیرساختی تحت عنوان دولت الکترونیک می خواهیم عنوان کرد: دولتی که دو بار چک می کند تمام نظامات کنترل های بر خط را تعبیه کرده است.
استقرار دولت الکترونیک در کشور خروجی نداشته است
عادل آذر با اشاره به اینکه، بابت استقرار دولت الکترونیک در کشور هزینه شده اما خروجی نداشتیم و آثار آن را نمی بینیم ادامه داد: چرا فرار مالیاتی در کشور داریم؟
وی با بیان اینکه، در دل دولت الکترونیک شناسه یکتای کسب و کار اقتصادی افراد باید مصوب شود اما متاسفانه در این رابطه به نتیجه ای نرسیدیم گفت: آیین نامه و دستورالعمل شناسه یکتای کسب و کار افراد باید مصوب می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، هنوز کشور، مدیران و کارگزاران ما احساس نیاز نکردند که تا این نظام اقتصادی درست نشود پولی به غیر از نفت حاصل نمی شود افزود: وابستگی هزینه ها به نفت باید قطع شود مقام معظم رهبری در خط مقدم قرار دارند تا وابستگی به نفت قطع شود.
از درآمدهای سالم باید هزینه های جاری را تامین کرد
وی با اشاره به اینکه، از درآمدهای سالم باید هزینه های جاری را تامین کرد اظهار داشت: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینه های جاری به درآمدهای سالم غیر نفتی مانند عوارض و مالیات است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: هیچ جای دنیا دارایی های خود را نمی فروشد تا خرج هزینه های جاری کند چون دارایی ها بین نسلی است معمولا تبدیل به احسن می شود.
وی با اشاره به اینکه، پول نفت دارایی است که از زیر زمین بیرون می آید که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد افزود: سامانه ثبت اطلاعات اقتصادی و گردش اطلاعات اقتصادی افراد براساس شماره ملی و شناسه یکتای کسب و کار باید ثبت شود تا از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، مطالبه این سیستم جزء برنامه های جدی بنده است گفت: تا پایان برنامه مدیریت ان شاء الله  این مهم حاصل خواهد شد.
وی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه، چگونه با تخلف مبارزه می کنید افزود: ما عمدی در ندادن پرونده به قوه قضائیه نداریم ، دیوان محاسبات هم کار حسابرسی و هم کار قضایی انجام می دهد .
عادل آذر با اشاره به اینکه، حسابرس به آیین حرفه ای خود پایبند است گفت: با تشخیص حسابرس پرونده به دادسرا ارسال می شود لذا دادسرا کاملا از بخش حسابرسی مستقل است.
وی تصریح کرد: کسی که تخلف کرده فراخوان داده می شود تا به دفاع بپردازد و اگر دادیار تشخیص داد که جرم صورت گرفته اقدامات لازم را انجام می دهد.
عادل آذر با اشاره به اینکه، حاکم شرع از قاضیان قوه قضائیه است عنوان کرد: حاکم به اعتراض  رسیدگی و تصیم گیری می کند.
وی با اشاره به اینکه، دیوان محاسبات پیگیر رسیدگی به تخلف است گفت: در قصه یارانه ها دولت پول کم آورده و از صندوق ذخیره ارزی مبلغی را برداشته و این تخلف است،  اما اگر این پول را خودش برداشت می کرد جرم محسوب می‌شود وپرونده به قوه قضائیه برای پیگیری قانونی ارسال می شود.
عادل آذر با اشاره به اینکه، باید ظرف۲۰ روز به اطاله دادرسی فرد رسیدگی شود ادامه داد: در مدت۶ تا ۹ ماه پرونده باید طبق زمان بندی انجام شده جمع شود.
احتمال مصلحت اندیشی در پرونده ها وجود ندارد
رئیس دیوان محاسبات کشور  در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در روند رسیدگی به پرونده ها احتمال مصلحت اندیشی وجود دارد اظهار داشت:  احتمال مصلحت اندیشی در پرونده ها وجود ندارد زیرا  نظامات رسیدگی به گونه ای است که هیچ کسی نمی تواند مصلحت اندیشی و مسامحه کند.
وی با بیان اینکه، استدلال حرفه ای و  رسیدگی در دیوان وجود دارد اظهار داشت: برآیند خروجی رای های دیوان محاسبات این مسائل را نشان نمی دهد.
عادل آذر با اشاره به اینکه، یکی از برنامه های دیوان محاسبات حسابرسی عملکرد، کارایی و اثر بخشی مدیران است گفت: در تفریق بودجه این موضوع رعایت شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون حقوق های نجومی افزود: ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کرده اند و  مازاد دریافتیشاش نزدیک۲۳ و ۳۰۰ است که آن را دریافت کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه، ۱۰ میلیارد تومان از وام های خلاف برگشت داده شده افزود:  در گزارش اول تشخیص داده شد که این عده حقوق نامتعارف و نجومی دریافت کرده اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه،  در گرفتن مازاد۲۰ میلیون که نامتعارف و نجومی تلقی می شود پرونده برگشت داده پرونده را بسته ایم.
عادل آذر با اشاره به اینکه، بنده وارث این پرونده شدم ادامه داد: در قانون بحث نامتعارف نیامده بود بلکه قانونی و غیر قانونی درج شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، طبق اختیارات قانون  در برخی از رشته های خاص حقوق تا ۲۳ میلیون داده می شود گفت: باید ملاک عمل داشته باشیم ، لذا عدد و مبنا۲۰ میلیون گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه، مر قانون باید مبنا باشد اظهار داشت: حسابرسان ما قانون را ملاک کار قرار دادند.
پرونده۱۱۹ دستگاه بابت حقوق های نجومی و غیر قانونی به دادسرا ارسال شده است
عادل آذر با اشاره به اینکه، پرونده۱۱۹ دستگاه بابت حقوق های غیر قانونی و نامتعارف به دادسرا ارسال کرده ایم عنوان کرد:  گزارش دوم را به مجلس داده ایم و دادسرا فرد به فرد گزارش حسابرس ما را رسیدگی می کند.
وی با اشاره به اینکه، باید فرایند دادرسی طی شود و در نهایت رای در سامانه دیوان محاسبات گذاشته می شود تا همه ببینند اظهار داشت: اگر تصرف در بیت المال صورت گرفته باشد جرم محسوب می‌شود و یا اگر انحراف از قانون باشد تخلف گفته می شود.
موضوع حقوق های نجومی در جریان است
وی تصریح کرد: موضوع حقوق های نجومی در جریان است، هفته گذشته مدیری از وزارت بهداشت را پیدا کردیم که ماهی۳۵ میلیون تومان از دولت حقوق می گیرد و عضو هیات مدیره۶ شرکت است.
رئیس  دیوان محاسبات کشور  ادامه داد: در قانون آمده که اگر بانک دولتی  شرکتی تشکیل داد که سرمایه آن از بانک دولتی بود  دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.
وی با اشاره به اینکه، در رسیدگی به شهرداری ها ممانعت به عمل می آید افزود: برای یکی از شهردارها انفصال از خدمت صادر کردیم  و این یکی از چالش های اصلی نظارتی ما است.
دیوان محاسبات ناظر بر ارزیابی عملکرد های برنامه پنج ساله است
عادل آذر با اشاره به اینکه، تعبیر ما از بیت المال فقط بودجه نیست گفت: در برنامه ششم ماده۱۴۲  آمده که دیوان محاسبات همان طور که بودجه را تفریق می کند  ، ناظر بر ارزیابی عملکرد های برنامه پنج ساله است.
وی با بیان اینکه، همزمان با عملکرد بودجه عملکرد دستگاه ها را تفریق خواهیم کرد اظهار داشت: شهرداری ها ، تامین اجتماعی، مناطق آزاد، افراد حقیقی و حقوقی بیمه ها را می توانیم عملکرد شان را ارزیابی کنیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه،  از زمانی که دیوان محاسبات تاسیس شد قصه حقوق های نجومی همیشه صد ها پرونده داشته است لذا،  هزاران میلیارد پول به خزانه برگشت داده شده است.
عادل آذر با اشاره به اینکه، ما دستگاه مستقل از دولت هستیم افزود:  کار فنی و تکنیکی پیرامون حقوق های نجومی انجام شده است.
موضوع حقوق های نجومی خاص مدیران دولتی نبود
وی  ادامه داد : برخی تصور شان بر این است که  شما مبنا را ۲۰ میلیون گرفته اید  و این ۲۰ میلیون همزمان با۲۰ میلیون شورای حقوق و دستمزد شد و گفتند دیوان محاسبات همان عدد دولت را مبنا قرار داد در حالی که موضوع حقوق های نجومی خاص مدیران دولتی نبود.
عادل آذر با اشاره به اینکه، شائبه طرفداری از دولت عدد۲۰ میلیون بود که شورای حقوق و دستمزد هم  اعلام کرده بود ادامه داد: مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه، سقف حقوق ۳۰ درصد شد افزود: فراخوان استخدام۱۰۲ نفر داده شده است لذا سازمان سنجش در این رابطه آزمون برگزار خواهد کرد.
انتهای پیام/