قاضی صلواتی از برگزاری دادگاه ۱۰ مفسد اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی خبر داد.

به گزارش پایان تیتر، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان که در حین خروج از کشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اکبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اکبر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی امروز (یکشنبه نهم تیرماه) با ۲۶۴ نفر شاکی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی گفت: این پرونده دارای ۶۲ جلد و ۱۰ متهم است و متهمان به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی اقدام کرده اند.
قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست اظهار کرد: مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: محمد هاشمی فرزند محمدرضا بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: علی هاشمی فرزند محمد بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال و یک فقره جعل وکالت نامه و پولشویی به میزان ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار دلار برای فروش هتل صفا در کربلا است.

وی افزود: مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: محمدرضا هاشمی فرزند محمد بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: حسن هاشمی فرزند علی اکبر آزاد به دلیل تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

نماینده دادستان گفت: ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری به ملبغ ۶۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال است.

وی افزود: محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، آزاد به تودیع وثیقه متهم به مباشرت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ملبغ ۹۰ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال است.

نماینده دادستان گفت: ابراهیم مختاری فرزند احمد، متهم به مباشرت در در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ملبغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون ریال است.

وی افزود: بهرام شازده احمدی فرزند اکبر، آزاد متهم به مباشرت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به نحو جزئی از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به ۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مریم هاشمی مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان اقدام به جذب سپرده در قالب مضاربه می‌کرد.

وی گفت: شرکت متهمه هاشمی در استان‌های تهران و خراسان جنوبی قرار داشت و اقدام به جذب سرمایه خارج از شبکه بانکی و پرداخت سود ۲۰۰، ۳۰۰ و بالاتر به سپرده گذران می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه هاشمی تاکنون از ۸ هزار نفر جذب سرمایه کرده است.

وی افزود: این پرونده در دادسرای عمومی بیرجند تشکیل شده است که متهمان پرونده اقدام به جذب میلیاردها تومان سرمایه به واسطه افراد شاخص می‌کردند و متهم مریم هاشمی پول‌ها را در قالب مضاربه در بخش صادرات گندم، زعفران و خاویار سرمایه گذاری می‌کرد.

وی افزود: متهم از روستاییان خراسان جنوبی اقدام می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: متهمه در اقاریر خود گفته است با شرکت فردی به نام علی نقیان در قزاقستان همکاری می‌کرده است.

وی گفته: متهمه مریم هاشمی گفته است که در شرکت علی نقیان با واسطه یک نفر با فردی به نام حمیدی معاون وزیر جهاد کشاورزی آشنا شده و در فعالیت کشت محصولات فرازمینی مانند گندم و چغندر سرمایه گذاری کرده و حدود ۴ میلیارد از پول سپرده گذاران را در اختیار شرکت علی نقیان گذاشته است.

وی افزود: متهمه همچنین در شرکت نیلگون افق به مدیرعاملی احمد بهشتی بازرگان با فردی به نام محمودی آشنا می‌شود که در کار‌های صادرات شیلات فعال بوده و حدود ۱۸ میلیارد از پول سرمایه گذاران را در اختیار این فرد قرار داده است. متهمه گفته است که محمودی آدم خوبی است و کلاهبردار نیست و در واردات گوشت برزیلی و شکر قرارداد‌های خوبی بسته است.

نماینده دادستان گفت: متهم مریم هاشمی قبل و بعد از تأسیس نادین فرتاک پارسیان با ادعای واردات و صادرات شیرینی جات و خاویار و محصولات نفتی و صادرات گوجه و کشت و صنعت زمستانه قزاقستان و غیره مبادرت به جذب سپرده با سود‌های بالا در قالب عقد مضاربه می‌کرده که با ناتوانی از بازپرداخت سود مورد شکایت سپرده گذاران قرار می‌گیرد.

نماینده دادستان افزود: متهمه مریم هاشمی افرادی از قبیل محمد هاشمی و حسن هاشمی و علی هاشمی و محمدجواد هاشمی و یاسر عزیزی و محمودی را معرفی می‌کرد که آن‌ها مبادرت به جذب سپرده و از این راه سود کسب می‌کردند. متهمه مریم هاشمی با توجه به رونق سپرده گذاری افرادی مثل ابراهیم‌مختاری و بهرام شازده را معرفی می‌کند که آن‌ها مبادرت به جذب سپرده کرده و سود آن را ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند و ۱۰۰ درصد دیگر را به نام خود اخذ می‌کردند.

نماینده دادستان گفت: تبلیغات متهمان از طریق پیامک و زبانی بوده است. متهمه هاشمی با طراحی سناریو‌های مختلف مثل بلوکه شدن پول در خارج یا با مطرح کردن اینکه به دلیل تحریم‌های جدید نمی‌توانند پول را وارد کشور کنند، از ارائه مبالغ و سود به سپرده گذاران اجتناب می‌کردند و زمانی که سپرده گذاران شکایت کردند با شایعه بیماری و سکته مظلوم نمایی می‌کردند.

وی به بررسی جرایم و رکن مادی آن پرداخت و گفت: به لحاظ قبول وجوه کلان و حیف و میل اموال عمومی مردم متهمان مورد تحقیق اند.

وی به عناصر متشکله جرم پرداخت و عنصر قانونی و مادی و روانی را در پرونده تشریح کرد و گفت: آنچه چهره مجرمانه به متهمان در این پرونده داده است، نتیجه و قصد مجرمانه بوده است که آن‌ها قصد حیف و میل اموال با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور را داشته اند.

نماینده دادستان به شرح اتهامی متهمان این پرونده پرداخت و گفت: متهمه مریم هاشمی اقدام به جذب نقدینگی مردم و سرمایه گذاری وجوه در واردات گندم و صادرات زعفران می‌کرده است. متهمه به سرمایه گذاری در شرکت نیلگون افق و مشارکت در ساخت هتل در کربلا و … اشاره کرده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص آقای محمودی که متهم به همکاری با او است اطلاعاتی به دست نیامد و طبق تحقیقات سپرده گذاری در شرکت نیلگون افق صحت ندارد. متهمه مریم هاشمی به واسطه نزدیکان و خویشاوندان مبادرت به جذب سرمایه کرده و گفته که وجوه را در شرکت داخل و خارج سرمایه گذاری کرده است، اما درباره اینکه در چه شرکتی و طی چه اسنادی انجام داده اطلاعاتی به ما نداده و همکاری نکرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی قرارداد‌هایی با شرکت‌های زیر منعقد می‌کند از جمله قرارداد هتل کربلا و هتل آکسفورد و شرکت کشت کتان در استرالیا و تاسیس کلینیک توانبخشی معلولان و فرستادن ۵۰۰ نفر به زیارت امام حسین (ع) است.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی می‌گوید شرکت‌هایی که با آن‌ها کار می‌کرد، ایرانی و خارجی بود و با افرادی مثل محمودی و بهشتی همکاری داشته است. متهمه مریم هاشمی در خصوص همکاری با نهاد‌های حاکمیتی اقرار کرده که با هیچ کدام از این نهاد‌ها همکاری نداشتم.
با بررسی ادعا‌های مریم هاشمی، او هیچ دلیلی برای اثبات ادعا‌های خود ارائه نکرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمه مریم هاشمی هیچ منبع مالی مشخصی را معرفی نکرده و سعی در انحراف جریان پرونده با معرفی فردی بنام محمودی کرده است و بیان کرده که محمودی مبلغ ۱۸ میلیارد در اختیار دارد. متهمه مریم هاشمی در بازپرسی گفته که مبلغ وجوه جمع آوری شده ۶۳ میلیارد تومان است که اسناد آن موجود است و وجوهی که بابت سپرده از مردم اخذ شده دقیقا بابت همان قرارداد‌ها صرف شده است. متهمه مریم هاشمی در خصوص سرمایه گذاری در خارج گفته طرف قرارداد خارجی یک شماره حساب به من می‌داد و من از صرافی پول را واریز می‌کردم. در معاملات قزاقستان وجه به حساب آقای بهشتی و در قضیه عراق پول به حساب فندق لو واریز می‌شد.

نماینده دادستان در خصوص متهم محمد هاشمی فرزند محمدرضا گفت: نامبرده در فریب مردم و جذب سپرده از افراد بی بضاعت برای سرمایه گذاری نقش داشته لذا یکی از ارکان پرونده است.

وی در خصوص متهم علی هاشمی فرزند محمد گفت: نامبرده در فریب سپرده گذاران و حیف ومیل اموال نقش داشته است و طبق اظهارات متهم عضویتش در هیات مدیره جنبه تشریفاتی داشته و چک شخصی خود را به عنوان ضمانت بازپرداخت به سپرده گذاران تحویل می‌داده است لذا این دفاع غیرموجه است، زیرا اگر متهم نقشی نداشته به چه منظور چک خود را در اختیار افراد می‌گذاشته است.

نماینده در خصوص متهم مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا گفت نامبرده با جلب دوستان و اشنایان و انجام عملیات فریبکارانه یکی از ارکان این پرونده است و طبق اظهارات او مبلغ اولیه‌ای که از مردم جذب شده ۵ الی ۱۰ میلیارد تومان بوده که این وجوه در حوزه‌های صادرات مواد غذای و نیشکر و شیلات و چغندر قند و ماکارانی و … سرمایه گذاری شده است.

نماینده دادستان در ارتباط با متهم محمدرضا هاشمی گفت: این متهم گفته نقشی در شرکت نداشته است و از آنجا که مردم به وی اعتماد داشتند وجوه را به حسابش واریز می‌کردند و تنها سرمایه گذار بوده است. نامبرده ۸۷ میلیارد تومان از شرکت چک گرفته و قرار بر این بوده که وجوه برای سرمایه گذاری و ارسال سرامیک به عراق و شیلات و زعفران به خارج از کشور اقدام شود.

وی در خصوص متهم ابوالفضل هاشمی گفت: متهم گفته که بدلیل اعتماد به مریم هاشمی و از آنجا که آن‌ها انسان‌های مومنی بودند نظرش برای سرمایه گذاری جذب شده است و سپرده گذاران خودشان در جریان سرمایه گذاری بودند. ابوالفضل هاشمی در اظهاراتش گفته اگر سهامی ۳۰۰ درصد سود داشته یکصد درصد برای خودمان و ۲۰۰ درصد برای سپرده گذاران اختصاص می‌دادیم و در نحوه جذب سپرده فقط از حساب خودم و برادرم استفاده می‌کردیم و بنده مستقیم انرا به حساب مریم هاشمی واریز می‌کردم.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: محسن ثابت قدم سرمایه‌های کلان را به نام شرکت می‌گرفت و بعد از آن به حساب خود واریز می‌کرد و سود را نمی‌داد یا سود خلاف واقع پرداخت می‌کرد.

وی اظهارات این متهم را قرائت کرد و گفت: این متهم از بی نظمی نهایت سو استفاده را می‌برد و سپرده جذب می‌کرد.

نماینده دادستان به متهم ابراهیم مختاری اشاره کرد و گفت: او نیز از افراد جذب سپرده می‌کرد که تعداد افرادی که از آن‌ها سرمایه جذب کرده حدود ۱۵ نفر بود. نامبرده با سو استفاده از اوضاع شرکت سرمایه را برای خود جذب می‌کرد.

وی گفت: متهم بهرام شازده نیز از بی نظمی شرکت سوءاستفاده می‌کرد و مرتکب حیف و میل اموال مردم شده است.

نماینده دادستان گفت: تبلیغات و ادعای بیمه بودن قرارداد و اصل سرمایه از دلایلی بود که سپرده گذاران را جذب می‌کرد، اما ادعای بیمه در تحقیقات مشخص شد که واهی بوده است. متهمه مریم هاشمی مدعی است که بخشی از سپرده را به حساب محمودی واریز کرده در حالی که این ادعا ثابت نشده و در رابطه با آقای محمودی سند و مدرکی وجود ندارد و ادعای ایشان نمی‌تواند صحت داشته باشد. خانم هاشمی با علم به عدم تخصص در حوزه اقتصادی اقدام به جذب سرمایه کرده است. جایگاه امن واهی برای سپرده گذاران ترسیم می‌کرده و وجوه را صرف اموری کرده که موجب تضییع حقوق سپرده گذاران و حیف و میل آن شده است. مریم هاشمی گفته شرکت مجوز لازم از بانک مرکزی داشته در حالی که بر اساس تحقیقات این ادعا واهی است.

نماینده دادستان از ۲۶۴ تن از شکات در پرونده نام برد و گفت: بر اساس شکایت شکات و گزارشات و استعلامات واصله نتیجه اقرار‌های مریم هاشمی در رابطه با تحصیل مال نامشروع بوده و مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و جزئی شده است و مجرمیت نامبردگان محرز است و تقاضای مجازات برای نامبردگان می‌شود و این در حالی است که فعالیت آن‌ها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ و تهران و خراسان و عراق بوده است.

در این مرحله از دادگاه قاضی صلواتی از شکات خداست در جایگاه حاضر شوند.

یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: این افراد تبلیغات گسترده می‌کردند که موجب اطمینان من شد. من و فرزندانم هرچه داشتیم فروختیم. ما با هم فامیل بودیم. نسل من سوخت، اما آینده جوانانم نابود شد. ما ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردیم.

هنگام ظهر، قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۳ فردا (دوشنبه) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/