به گزارش پایان تیتر، ردیف اول پرونده ( گروهک منافقین موسوم به تشکیلات مجاهدین خلق) متهم است به:

الف) تسبیب در افساد فی‌الارض در اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات مجرمانه و گسترده ارتکابی توسط اعضای سازمان‌یافته خود در زمینه ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد منتهی به قتل عمدِ (شهادت) هفده هزار نفر از اتباع ایران اسلامی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارات عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تعیین هدف یعنی قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران (جمهوری اسلامی) و به‌واسطه طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ، ترسیم تقسیم کار دقیق فی‌مابین این بخش‌ها به مثابه یک سیستم سازماندهی شده، تبیین سیاست‌های کلی لازم یعنی مشی مسلحانه و خشونت‌آمیز برای پیاده کردن اهداف تشکیلات، ایجاد بستر برای جذب نیرو و آموزش آن‌ها، طرح‌ریزی اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیده خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم موضوع پرونده حاضر از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشورهای عراق، فرانسه و آلبانی)

ب) تسبیب در بغی در اجتماع با اعضای باغیِ خود (مباشرین بغی)، از سال ۱۳۵۷ هـجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل و خارج از ایران (از جمله کشورهای عراق، فرانسه و آلبانی)

پ) تسبیب در محاربه در اجتماع با اعضای محاربِ خود (مباشرینِ جرم محاربه)، از طریق تسهیل شرایط برای اجرای اقدامات مسلحانه بر علیه شهروندان جمهوری اسلامی توسط تشکیلات پیچیده خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه و تهیه و ارائه سلاح، بمب و تجهیزات لازم برای ارتکاب جرایم تروریستی به قصد جان مردم، ارعاب آن ها و ایجاد ناامنی در محیط.

ت) سببیت در تشکیل و‌ اداره جمعیت یا فرقه تروریستی و ضد امنیتی موسوم به «تشکیلات مجاهدین خلق ایران» معروف به «منافقین» در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروهک)، از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی (مصادف با ۱۹۷۸ میلادی) تاکنون در داخل ایران و خارج از ایران (از جمله کشورهای عراق، فرانسه و آلبانی) با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف (که مصادیق آن به نحو جداگانه در بخش سوم ذکر شده است).

ث) تسبیب در همکاری مؤثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان‌یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت تشکیلات) با هدف ایراد ضربه و خسارت به امنیت ملی به‌ویژه در طول ۸ سال جنگ تحمیلی به ایران

ج) تسبیب در همکاری با دولت خارجی متخاصم (رژیم بعث عراق) طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ هجری شمسی (مصادف با ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ میلادی) در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای مرکزیت گروهک) با مشارکت در تأسیس پادگان اشرف در عراق

چ) تسبیب در تحریک و تهییج مردم به آشوب، بلوا و اخلال در نظم ‌عمومی در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، ‌به ‌قصد برهم زدن امنیت کشور و امنیت ‌عمومی ‌و تشویش اذهان ‌عمومی ‌(از طریق انتشار بیانیه، پخش سخنرانی و فعالیت تبلیغاتی)

ح) تسبیب در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین علیه جان و مال مردم در اجتماع با سایر مباشرین (اعضای تشکیلات)، از جمله عملیات‌های تروریستی و اقدامات سازمان‌دهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سواستفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی به هواداران.

خ) تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان‌یافته توأم با شکنجه و آزار و اذیت‌های جسمی ‌و روحیِ در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جنایات.

د) تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و اموال ‌عمومی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم .

ذ) تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال ‌عمومی ‌و خصوصی در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم.

ر) تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان‌یافته منجر به ضرب و جرح و قتل عمد افراد در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم .

ز) تسبیب در هواپیماربایی‌های صورت پذیرفته توسط اعضا در اجتماع با مباشرین و مرتکبین جرایم موصوف.

 ژ) تسبیب در فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب در اجتماع با مباشرین و مرتکبین این جرایم (اعضای تشکیلات) به ‌قصد تشویش اذهان ‌عمومی ‌و اضرار به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران.

س) تسبیب در تامین مالی تروریسم در اجتماع با سایر مباشرین و مرتکبینِ بزه موصوف (مرکزیت گروهک) به قصد سازماندهی اعضای خود (یعنی عناصر و عوامل تشکیلات مجاهدین خلق (منافقین) برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

انتهای پیام/