عبده‌زاده از توزیع غیرقانونی نوردیتروپین نوردیلت خبر داد و دستور جمع‌آوری سه سری ساخت از این دارو را صادر کرد.

به گزارش  پایان تیتر، محمد عبده زاده مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به گزارشات ارائه شده مبنی بر توزیع غیرقانونی norditropin) nordilet) با شماره سری ساخت‌هایGC۷۰۶۲۸  HC۷۰۰۵۹ و GC۷۰۵۳۷، مشخصات داروی تولیدی در شرکت سازنده همخوانی نداشته و فاقد اصالت است.

پایان تیتر: دارو

وی افزود: بر این اساس لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به ریکال فراورده مذکور از سطح عرضه اقدام و با متخلفان به‌صورت قانونی برخورد شود.

انتهای پیام/