دختر دانش آموزی در پارک سرخه حصار به دام پنج پسر شیطان صفت افتاد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، پسر جوانی که متهم است پس از ربودن دختر نوجوان در مسیر مدرسه وی را به همراه چهار نفر از دوستان فراری اش آزار داده دیروز پای میز محاکمه ایستاد.

اوایل مهرماه امسال دختر دانش آموزی به نام ملیکا در حالی که آشفته و پریشان بود به همراه مادرش به پلیس آگاهی تهران رفت و از پنج پسر که وی را آزار داده بودند شکایت کرد.

دختر نوجوان به ماموران گفت: چند روز قبل با پسر همسایه مان به نام آریا آشنا شدم. او شماره تلفنش را به من داد و چند بار با او تماس گرفتم. آریا به من ابراز علاقه و از من دعوت کرد تا با هم برای تفریح به پارک سرخه حصار برویم. به همین دلیل او با پراید مقابل مدرسه دنبالم آمد و با هم به پارک سرخه حصار رفتیم اما آن جا با چهار نفر از دوستان آریا روبه رو شدم. آن ها مرا در محلی خلوت از پارک به دام انداختند و پنج نفری آزارم دادند.

با این شکایت دختر نوجوان به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان آزار و اذیت وی را تایید کردند.

با اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی آریا ۲۲ ساله ردیابی و بازداشت شد اما چهار همدست وی گریختند و پلیس ردی از آن ها به دست نیاورد.

بدین ترتیب آریا دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیر علنی محاکمه شد.

در این جلسه دختر نوجوان برای متهمان اشد مجازات خواست و در حالی که اشک می ریخت با اشاره به متهم گفت: این پسر با حرف هایش مرا فریب داد و با ماشین مقابل مدرسه دنبالم آمد و مرا به پارک جنگلی سرخه حصار کشاند اما آن جا خودش و دوستانش بدون توجه به التماس هایم مرا آزار دادند.به همین دلیل برای آن ها تقاضای مجازات دارم.

سپس آریا که از زندان به دادگاه منتقل شده بود در جایگاه ویژه ایستاد و گفت : قبول دارم با پراید ملیکا را به پارک جنگلی بردم اما من او را آزار ندادم.دوستانم که فراری هستند او را آزار دادند اما همه جرم های آن ها گردن من افتاده و پلیس ردی از آن ها به دست نیاورده است.

وی در حالی که به پای دختر نوجوان افتاده بود به او التماس کرد تا از اشتباه گذشت کند و وی را ببخشد.

با پذیرفته نشدن درخواست از سوی ملیکا و مادرش قضات وارد شور شدند تا برای پسر شیطان صفت حکم صادر کنند.

انتهای پیام/