در مورد تعریف رجل سیاسی هنوز شورای نگهبان تفسیر قانونی مشخصی در جهت تفکیک زنان و مردان نداشته و این موضوع منوط به تفسیر اعضای شورای نگهبان است که هر گاه این تفسیر انجام شود آن را اعلام می کنیم.

به گزارش پایان نیوز ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه متن حاشیه شبکه سوم سیما به بررسی شرایط انتخابات پیش رو پرداخت.

ثبت نام کننده ها رکورد زدند

وی در ابتدای اظهاراتش با بیان اینکه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری این بار نسبت به ادوار گذشته خیلی بیشتر شده است گفت: البته ما در یک دوره تعداد ۱۰۵۰ نفر را هم داشتیم و تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در دوره گذشته نیز ۷۰۰ نفر بوده است اما این بار رکوردی در این زمینه داشتیم.

کدخدایی ادامه داد: عوامل زیادی را می توانید در این زمینه دخیل بدانیم اما این موضوع در درجه اول به قوانین و مقررات ما مربوط می شود که ضوابط جزئی را ذکر نکرده است و نیازمند این هستیم که قوانین قدری شفاف تر و روشن تر باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: البته نمی توانیم قانون گذاران قدیم را سرزنش کنیم چراکه در آن دوره و آن فضا و اقتضائات سال های اول انقلاب چنین پیش بینی نمی شد که هرکسی خود را در این شرایط احساس کند که می تواند سکان دار عالی کشور باشد.

وی افزود: بخش دیگری از این مسئله نیز مربوط به فرهنگ سازی است که لازم است ما در حوزه سیاست و سیاستمداری فعالیت و آموزش های بیشتری داشته باشیم و توسعه فرهنگ سیاسی را در دستور کار خود قرار دهیم تا الزاما مشارکت در انتخابات را با مشارکت در ثبت نام برای پست یکسان ندانیم.

نتوانستیم پاسخگوی سیاست های ابلاغی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری باشیم

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه علی رغم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری چندین ماه قبل از انتخابات؛ شورای نگهبان ، دولت و مجلس هیچ یک نتوانستیم آن چنان که باید و شاید پاسخگوی این سیاست ها باشیم ادامه داد: بخشی از تبیین این سیاست ها بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده که از جمله آن تعیین شاخص های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن است و در مورد تبیین بخشی دیگر از این سیاست ها انتظار است که دولت و مجلس ورود کنند و امیدواریم بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، همه نهادهای ذیربط همت کنند تا قانون جامع انتخابات نیز تدوین شود.

کدخدایی با بیان اینکه باید است قانون جامع انتخابات به این دوره انتخابات ریاست جمهوری برسد اظهار داشت: علی رغم این موضوع ما شاید بتوانیم در فرصتی که داریم برای بررسی صلاحیت نامزدهای سیاست های کلی را هم  یک بار منطبق کنیم با این شرایط و در جهت اجرای این سیاست ها بتوانیم معیارها را تعیین کنیم .
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعیین مصادیق مدیر و مدبر بودن در این شورا نیز گفت: در این رابطه از مردم، صاحب نظران و کارشناس خواسته بودیم که نظرات خود را به ما اعلام کنند که خوشبختانه نظرات خوبی به ما ارسال شده و در اختیار کارشناسان ما در مرکز تحقیقات شورای نگهبان قرار گرفته و آن ها نیز پیش نویسی را تهیه و به شورای نگهبان ارائه کردند اما ما به دلیل فشار کاری قبل از پایان سال علی رغم برگزاری یکی دو جلسه در این رابطه توانستیم به جمع بندی برسیم.

وی خاطر نشان کرد: علی رغم این امر از جهت تطبیق با مصادیق خود را موظف می دانیم که در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری اقدام کنیم.

کدخدایی درخصوص روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان نیز بیان کرد: بررسی صلاحیت ها در صحن شورای نگهبان انجام می شود؛ از نظر کار کارشناسی بررسی صلاحیت این نامزدها نسبت به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان کمتر و دقت بیشتری را می طلبد.

وی یادآور شد: در ۴ حوزه نیز انتخابات میان دوره ای مجلس را داریم که در اینجا باید کارشناسان و هیات مرکزی نظارت نظر بدهند که نظرها نیز در هیات مرکزی اعلام شده  و در فرصت رسیدگی در شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اختلاف نظرهایی که ممکن است بین مردم و شورای نگهبان در خصوص عدم احراز صلاحیت‌ها نیز صورت پذیرد اظهار داشت: پرونده افراد محرمانه است  و اعضای شورای نگهبان نیز بر اساس اطلاعات و مستنداتی که در اختیار دارند نسبت به این امر اقدام می کنند بنابراین ممکن است اختلاف نظرهایی بین مردم و این شورا پیش آمد کند.

کدخدایی در رابطه با فرآیند عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نیز عنوان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری بر خلاف انتخابات مجلس و خبرگان رد صلاحیت نداریم بلکه آن چه ما به وزارت کشور اعلام می کنیم نام افرادی است که واجد اصل ۱۱۵ قانون اساسی هستند.

وی در تعریف رجل سیاسی و مذهبی نیز بیان داشت: رجل مذهبی فردی است که علاوه بر متدین بودن در حوزه مذهب و ترویج آن کوشش ها وتلاش های قابل توجه داشته باشد و عالم به مبانی دینی باشد و در حوزه سیاست نیز رجل سیاسی به معنی فردی است که بدر حوزه سیاست باید یک کنشگر عالی مقام باشد و در این حوزه برجستگی ویژه ای داشته باشد

سخنگوی شورای نگهبان همچنین یادآور شد: در مورد تعریف رجل سیاسی هنوز شورای نگهبان تفسیر قانونی مشخصی در جهت تفکیک زنان و مردان نداشته و این موضوع منوط به تفسیر اعضای این شوراست که هرگاه این تغییر انجام شود آن را اعلام می کنیم.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ادامه برنامه با اشاره به التزام به اسلام و قانون اساسی گفت : ممکن است فردی قانون اساسی را خوب بداند اما منطبق با قانون اساسی عمل نکند و یا ممکن است کسی عامل به معلومات نباشد و فقط  اعتقاد داشته باشد.

برای همه انتخابات اعلام صلاحیت افراد فقط به همان دوره اختصاص دارد

وی با بیان اینکه برای همه انتخابات اعلام صلاحیت افراد فقط به همان دوره اختصاص دارد و به ادوار بعد تسری پیدا نمی کند اظهار داشت: شورای نگهبان صلاحیت همه افراد را بررسی می کند، پس صلاحیت ها محدود به همان دوره است و برای دوره جدید همه افراد از جهت صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرند ، در این دوره شورای نگهبان صلاحیت همه افراد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نظارت استصوابی ادامه داد:  نظارتی جامع و موثر  است که در طول همه مراحل انتخابات براساس تفسیر شورای نگهبان انجام شود، نظارت باید نتیجه بدهد مثلا اگر در روند برگزاری انتخابات تخلفی صورت گیرد باید برخورد شود لذا بخشی از تخلفات را مانند خرید و فروش آرا قوه قضائیه رسیدگی می کند.

وی بیان کرد:  اگر خرید و فروش آرا موثر در سرنوشت انتخابات باشد شورای نگهبان تصمیم می گیرد که چگونه برخورد صورت گیرد مثلا آرا را از بقیه آرا خارج می کند یا نه البته بستگی به گستردگی عمل مجرمانه دارد .

شورای نگهبان با تخلفی که در سرنوشت انتخابات موثر واقع شود برخورد می کند

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان زمانی که با تخلفی مواجه می شود که در سرنوشت انتخابات موثر باشد مداخله می کند گفت: در بحث صلاحیت ها نظر شورای نگهبان نظر پایانی، قاطع و نهایی است و پس از آن هیچ مرجعی نمی تواند ورود پیدا کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظارتی به غیر از استصوابی داریم بیان کرد: ممکن است قانون در جایی ناظری را تعیین کند تا اگر تخلف صورت گرفت به مرجع قضایی ارجاع داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه، طبق قانون اساسی اقدامات مجرمانه و متخلفانه در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد گفت:  هر آنچه به سرنوشت انتخابات بر می گردد به شورای نگهبان مربوط می شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اختیارات دبیر شورای نگهبان گفت:  طبق آیین نامه داخلی در شورای نگهبان، هیأت رئیسه، دبیر، قائم مقام دبیر و سخنگو داریم لذا، دبیر براساس آیین نامه اختیار انجام امور اجرایی را برعهده دارد، انتخابات هیأت رئیسه هر سال تجدید می شود و افراد باید رای لازم را داشته باشد.

در قانون تعریفی از تبلیغات انتخابات نشده است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری پیرامون تبلیغات انتخابات اظهار داشت:  متاسفانه در زمینه قانون انتخابات ضعف  داریم و در قانون تعریفی از تبلیغات انتخابات نشده است.

وی با اشاره به اینکه،  فرصت تبلیغات به افراد طبق قانون داده شده است خاطرنشان کرد: ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی، بیت المال و تریبون نماز جمعه اعلام شده و روشن تر از این چیزی گفته نشده است.

کدخدایی ادامه داد: تبلیغات چیست؟ مثلا فردی که فرصت تبلیغات ندارد سخنرانی علمی داشته باشد آیا تبلیغات حساب می شود، آیا مقاماتی که در پست اجرایی هستند فعالیت روزانه آنها مصداق تبلیغات است؟ قانون نسبت به همه اینها ساکت است.

وی تصریح کرد:  در انتخابات مجلس و خبرگان گاهی اوقات داشتیم کسانی را که ادعاهای خلاف واقع داشتند و این در برخی از صلاحیت ها موثر واقع شده است.

هزینه های غیر واقع در سرنوشت انتخابات موثر است

وی با اشاره به اینکه از باب نظارت استصوابی در بحث صلاحیت ها ورود پیدا می کنیم افزود: هزینه های غیر واقع در سرنوشت انتخابات می تواند موثر واقع شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هزینه های غیر واقع در انتخابات مجلس و خبرگان در سرنوشت فرد موثر بوده است گفت: رصد شورای نگهبان در مورد فضای مجازی آشکار است لذا مراجع قضایی و انتظامی وظیفه اولیه را دارند، تبلیغات نباید متضمن تخریب فرد شود و می توان از فردی که تخریب انجام داده شکایت کرد و اگر محکومیت داشته باشد در بحث صلاحیت موثر خواهد بود.

انتهای پیام/