سخنگوی شورای نگهبان گفت: بناداریم در جلسات فوق العاده، مصوبه انتخابات مجلس را بررسی کنیم، تا نتیجه را در موعد مقرر قانونی به مجلس ارسال کنیم.

به گزارش پایان تیتر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت:  بررسی قانون انتخابات مجلس را هفته گذشته در دستور کار داشتیم، اما به دلیل طولانی شدن مصوبه مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانستیم آن را بررسی کنیم.

وی افزود: بناداریم در جلسات فوق العاده، این موضوع را به دلیل حساسیت و طولانی بودن مصوبه بررسی کنیم تلاش داریم تا نتیجه را در موعد مقرر قانونی به مجلس ارسال کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: پیش بینی خاصی درباره اینکه این مصوبه به انتخابات آینده میرسد یا نه نداریم.

این خبر در حال تکمیل است….