وزیر امور خارجه گفت: ما به دنبال تنش نیستیم  اما اگر به ما تعرض شود در دفاع از خود تردید نمی کنیم.

به گزارش پایان تیتر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه NBC گفت: گزینه ما مقاومت در برابر هر گونه فشار است؛ اما اگر آمریکا دنبال یک راه آبرومندانه برای خروج از این شرایط است راه حل وجود دارد.

ظریف گفت: ما به دنبال تنش نیستیم  اما اگر به ما تعرض شود در دفاع از خود تردید نمی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد:  آمریکا خودش را از بازار ایران محروم کرده است؛ بازار ایران به روی شرکت های آمریکایی باز است.

انتهای پیام/