رییس جمهور در پیامی به مناسبت هفته بیمه، با توجه به موضوع توسعه دانش بنیان صنعت بیمه، اعلام کرد:دانش بنیان بودن یعنی تولید متکی بر ،خلاقیت نوآوری و دانش و ایجاد الگوهای کسب و کار در دوران تحول و ورود فناوریهای جدید به صنعت بیمه فعالان این بخش باید ضمن حفظ مشتریان خود با عرضه محصولات و خدمات جدید و با به کارگیری فناوریها و روشهای نوین از قبیل هوش مصنوعی یادگیری ماشینی کلان داده‌ها و اینترنت اشیاء در ارائه خدمات و محصولات برای رضایتمندی ذی نفعان بیمه گامهای بلندی را بردارند اکنون باید به توسعه این صنعت پرداخت و سیاستها و سازوکارهای لازم در این راستا تدوین و اجرایی شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، رییس جمهور بر این اساس ضروری است رویکردهای ذیل در صنعت بیمه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ابزارهای نوین و روشهای جدید بیمه ای برای پوشش مخاطرات فعالیتهای دانش بنیان و همچنین طراحی و مشوقهای لازم برای بکارگیری آنها در شرکتهای دانش بنیان ارائه شود. از ایجاد انحصار در صنعت بیمه جلوگیری کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت شرکتهای نوپای بیمه ای که به ارائه روشهای نوین بیمه‌ای میپردازند فراهم شود.

از فناوری های جدید و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی در زنجیره ارزش خدمات بیمه ای به ویژه برای تقاطع اطلاعات انجام دقیق ارزیابیها و محاسبات بیمه ای کاهش هزینه های بیمه ای و افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات بیمه‌ای استفاده حداکثری صورت گیرد. پوشش بیمه‌ای لازم برای گسترش صادرات محصولات و خدمات فنی مهندسی شرکتهای دانش بنیان فراهم شود.

لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه ای زمینه‌های لازم را برای اجرای رویکردهای مذکور فراهم نمایند.

صنعت بیمه باید با برنامه ریزی و رفع نقاط ضعف تقویت نقاط قوت ارائه طرحهای اعتماد آفرین و خدمات نوین مبتنی بر فناوریهای روز و تجهیز خویش به ابزارهای دانش بنیان به بازیگر قویتری در عرصه های توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شود و در راستای بهبود و تقویت زیر ساختها و پایه های اقتصاد ملی و آسایش روانی جامعه مبتنی بر تحقق عدالت و پیشرفت کمک کنند.

 این مهم جز با مشارکت همه کارکنان خدوم صنعت بیمه بهره گیری از اندیشمندان نخبگان و فکرهای نو و توجه به جایگاه ارزشمند خدمت رسانی به مردم میسر نخواهد

اکنون فرصتی است تا با تعامل و هم افزایی متخصصان بیمه ای و سایر خبرگان و اندیشمندان نسبت به حل مسائل مهم چاره اندیشی کنند.

انتهای پیام/