طبق مصوبه مجلس دستگاهای اجرای مکلف به بکارگیری پیمانکاران بومی در پروژه های استانی خود شدند.

به گزارش پایان نیوز،  نمایندگان در جلسه علنی امروز پنجشنبه۲۳ دی ماه در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم ماده ۵۸ این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.

به موجب ماده۵۸ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانه نفت و نیرو وسازمان انرژی اتمی  و بنگاههای اقتصادی ،نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند در طول اجرای برنامه در پروژه های خود و در شرایط برابر پیمانکاران بومی رادر اولویت قرار دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیکانکاران اولویت با بکارگیری نیروهای بومی استانی است (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

انتهای پیام/