وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت در حذف اقشار پردرآمد در هدفمندی یارانه ها ضربتی عمل نخواهد کرد، گفت: این وزارتخانه به دنبال آن است با شناسایی دقیق، به تدریج افراد را از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.

به گزارش پایان نیوز، علی ربیعی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف اقشار پردرآمد، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اندازه اطلاعات به دست آمده از اقشار پردرآمد، با دقت به دنبال اجرای قانون است.

وی ادامه داد: این وزارتخانه با دقت عمل می کند و این نکته را در نظر دارد تا حرکت صورت گرفته یک اقدام منطقی بر اساس شناسایی مطلق باشد تا بر اساس آن پیش رفته و گام بردارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حذف اقشار پردرآمد حرکت این وزارتخانه با سرعت انجام نمی شود، تاکید کرد: ما موظف به اجرای قانون هستیم اما در نظر داریم در حذف اقشار پردرآمد با احتیاط و برنامه ریزی عمل کنیم لذا به دنبال آن هستیم با شناسایی دقیق، به تدریج افراد را از لیست یارانه بگیران حذف کنیم./

انتهای پیام