پایان تیتر: اژه ای

محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه کشور تاکید داشت: مچ گیری هنر نیست . هنر این است که اجازه ندهیم یک فرد خطا کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مچ گیری هنر نیست گفت:این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیفتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم.

تاکید داشت:هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.

انتهای پیام/