سخنگوی دولت بابیان اینکه نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی صرفا مربوط به افزایش تولید نفت نیست،گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی در تقویت نرخ رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

به گزارش پایان نیوز، محمدباقر نوبخت در خصوص رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی گفت: رشد اقتصادی بیانگر مجموعه ی ارزش تولیدات یک دوره نسبت به دوره گذشته است و مجموعه ارزش تولیدات در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات با سال قبل مقایسه می شود.

سخنگوی دولت بابیان اینکه نرخ رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی صرفا مربوط به افزایش تولید نفت نیست،افزود: میزان رشد تولیدات محصولات کشاورزی در محصولاتی مانند گندم و چای مشخص است و حتی افزایش حجم کار دولت در زمینه خرید تضمینی محصولات ،بیانگر این است که این موضوع در تقویت نرخ رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته است.

وی ادامه داد: علاوه بر رشد اقتصادی در بخش کشاروزی در بخش صنعت نیز رشد وجود داشته است.

نوبخت ،گفت:از سال گذشته که بسته اقتصادی کوتاه مدت ازسوی دولت ارائه شد و تسهیلات بانکی و دولتی به بخش صنعت اختصاص یافت و تاثیر آن در اقتصاد کشور مشهود است و نباید فراموش کرد رشد اقتصادی در سه ماه پایانی سال قبل بیانگیر این موضوعات است.

وجود ثبات نسبی در بازار ارز یک موفقیت است  

وی با اشاره به وجود ثبات نسبی در بازار ارز ،افزود:برنامه های اقتصادی دولت برای تداوم رشد اقتصادی ادامه می یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه،گفت: علاوه بر رشد صادرات نفت، افزایش قابل توجه در میزان تولید نفت نیز نکته بسیار مهمی است./

انتهای پیام