مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: با ادامه روند اجرای سامانه جامع گمرکی شاهد اثرات مثبت آن در کاهش ورود کالاهای غیر مجاز به داخل کشور خواهیم بود.

به گزارش پایان نیوز، امیرمحمد پرهام فر مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا وارز  گفت:فعالیت های گمرک درغالب سامانه موضوعی‌است که در دهه نود ملی توسط سازمان جهانی گمرک به منظور مکانیزه شدن تمامی فغالیت های گمرکی مطرح و در سال های گذشته کامل‌تر وبروزتر شد اما درکشور ما این سیستم به دلایل مسایل امنیتی وعدم پوشش دهی کامل رویه های گمرکی، بصورت کامل قابل اجرا نبود.

وی درادامه بیان کرد:در دهه نود شمسی مقرر شد که گمرک کل فرآیندهای خود را درغالب یک طرح ساماندهی هوشمند کرده و از آن زمان طی یک همکاری بین سازمان گمرک و پژوهشکده فن آوری های نوین دانشگاه تهران این سامانه به همراه زیرسامانه هایی بصورت کاملا بومی طراحی شد.

پرهام فر تصریح کرد: این سامانه جامع تمامی روندها و فرآیندهای گمرکی از جمله عبور،ورود ،صدور کالا و همچنین رویه های مرز نشینی را تحت پوشش قرار می دهد به این معنا که اگر این سامانه بصورت کامل طراحی واجرایی شود ازمرحله ای که کالا وارد گمرک می‌شود تا ترخیص کالا و دریافت پروانه گمرکی ،توسط سامانه مذکور صورت پذیرد وتا حد امکان از ارتباط مستقیم اپراتور ومامور گمرک با صاحب کالا جلوگیری شود.

وی ادامه داد:این طرح از سال ۹۱ درگمرک بوشهر اجرایی شده و بلافاصله بعد ازاجرایی شدن سامانه ، شاهد افزایش درآمدهای گمرکی کشور بودیم .لازم به ذکر است که توانستیم اطلاعات بازرگانی کشور را نیز کامل‌تر کنیم.

مدیر کل فرآیندهای گمرکی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه درقانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز شفافیت و قابلیت رهگیری و پیگیری فرآیندهای تجاری بصورت کامل پیش بینی شده است ،افزود: ضروری است که سامانه جامع امور گمرکی به سامانه های دیگر مانند سامانه های ناظر به حمل ونقل کالاهای وارداتی،سامانه های انبارش و همچنین سامانه های ناظر بر کد رهگیری متصل شود.

وی درپایان بیان کرد:از ابتدای سال جاری این طرح به صورت جدی تر درسطح گمرکات کشور در حال پیگیری است که قطعا با ادامه این روند شاهد اثرات مثبت آن در کاهش ورود کالاهای غیر مجاز به داخل کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/