عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ساختار بیمه ها باید اصلاح شود، گفت: باید با اختصاص منابع پایدار به بیمه ها مشکلات حوزه بهداشت و درمان را حل کرد.

به گزارش پایان نیوز، همایون یوسفی با اشاره به اینکه تجمیع و یا عدم تجمیع بیمه ها از موضوعات روز حوزه بهداشت و درمان است، گفت: درحال حاضر اینکه کدام مدل و روش به نفع حوزه بهداشت و سلامت است مشخص نبوده و دراکثر کشورهای  مختلف بیمه ها به صورت های گوناگون متمرکز و یا پراکنده اداره می شود، بنابراین برای اجرایی کردن تجمیع بیمه ها درگام نخست باید شرایط بهداشت و درمان کشور را بررسی کرد.

نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجمیع و یا عدم تجمیع بیمه ها مشکلی را از حوزه بهداشت و سلامت حل نمی کند، افزود: زیرا در حال حاضر ساختار بیمه ها ضعیف است، ازاین رو  با ساختار قوی دربیمه ها می توان انتظار داشت که اقدامات قابل قبول در عرصه درمان و بهداشت صورت گیرد، البته قدرتمندی بیمه ها نیز درشرایط اقتدار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی میسر است؛ بنابراین به نظر می رسد که فاصله بسیاری وجود دارد تا زمانی که بتوان انتظار داشت بیمه ها بار درمانی کشور را به دوش کشند.

وی با تاکید براینکه ساختار بیمه ها باید اصلاح شود، تصریح کرد: همچنین باید به گونه ای منابع پایدار برای بیمه ها در نظرگرفته شود، البته طبق تجارب گذشته درشرایطی که مسئول خرج و هزینه ها در یک جا قرار گیرد، به طورحتم نتیجه قابل قبولی کسب نمی شود؛ بنابراین به نظر می رسد که خارج از حوزه وزارت بهداشت سازمانی بر هزینه کرد پول بیمه ها نظارت کند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه بزرگ بودن ساختار بیمه ها قدرت نظارت برعملکرد آنها را کاهش می دهد، گفت: در دنیا شرکت های بیمه ای کوچکی فعالیت می کنند که تعداد کمی از مردم تحت پوشش این شرکت ها قرار دارند، بنابراین به طور دقیق همه هزینه کرد درمانی خانواده ها را بررسی می کنند؛ از این رو قبل از اجرای هر قانون و یا مصوبه ای باید به این موارد توجه بسیاری داشت؛ نه اینکه ساختار معیوب فعلی را به وزارتخانه دیگری منتقل کرد.

یوسفی با بیان اینکه ادغام سازمان ها درهر حوزه ای نتیجه بخش نخواهد بود، گفت: درحال حاضر باید بیشتر درخصوص اصلاح ساختارهای بیمه ای  اقدام کرد، بنابراین با گسترش ساختارها و دستگاه های دولتی نظارت ها کاهش پیدا می کند؛ البته ساختار هزینه کرد و نظارتی باید جدا باشند، یعنی مدل فعلی قابل قبول است .

وی  گفت: دربرنامه ششم هیچ دستورالعملی درجهت اصلاح ساختار بیمه ها صورت نگرفته است، این درحالی است که بیشتر مباحث درخصوص تجمیع و عدم تجمیع بیمه ها است که این موضوع حل کننده مشکلات نیست؛ اما اگر بتوان منابع پایداری را برای بیمه تامین کرد به طورحنم بیمه ها قدرتمند می شوند، بنابراین دراین شرایط است که تجمیع و یا عدم تجمیع بیمه ها تفاوتی ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره چگونگی پایداری منابع بیمه ها، افزود: تحقق منابع از محل ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها بسیار سخت و این پول جزء منابع ناپایداراست، البته یک درصد ارزش افزوده از ثبات بیشتری برخوردار است اما این پول هم گاهی ممکن است که محقق نشود؛ اما منابع دیگری هم وجود دارد که یکی از آنها حجم بسیارپولی است که درحوزه دارو و تجهیزات درگردش است، بنابراین به جای تحمیل فشار به دولت اگر درصدی از این پول درحوزه دارو وتجهیزات را به بیمه ها تعلق گیرد، شاید کمی مشکلات درمانی کاهش پیدا کند./

انتهای پیام