رئیس سازمان ملی استاندارد بابیان اینکه این سازمان تنها موظف به تایید استاندارد کالاهای تولیدی است، گفت: وزارت بهداشت‌و‌درمان و سازمان غذا موظف به تعیین کالاهای آسیب‌رسان هستند.

نیره پیروزبخت در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح تعیین تکلیف کالاهای آسیب‌رسان، گفت: کالای آسیب‌رسان باید تعریف شود زیرا وظیفه سازمان ملی استاندارد تنها تایید استاندارد کالا است، در واقع کالایی که تولید و در سطح بازار عرضه می‌شود حتما باید  شامل استاندارد باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد، یادآور شد: تعیین کالا در طبقات مختلف از جمله آسیب‌رسان‌ها با وزارت بهداشت‌و‌درمان و سازمان غذا و دارو است، در حقیقت این دستگاه باید کالاهای آسیب‌رسان را مشخص کند.

وی با بیان اینکه سازمان غذا ودارو موظف به تعیین نحوه تنظیم، عرضه به بازار و آگاهی رسانی به مردم است، گفت: با این حال سازمان ملی استاندارد هم  وقتی کالا تولید می‌شود باید استاندارد بودن آن را تایید کند تا کالا از سطح پایین‌تر از حدود مجاز برخوردار نباشد.

پیروزبخت یادآور شد: تفاهماتی بین سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو انجام گرفته تا حدود وظایف و کنترل‌ها هماهنگ شود، همچنین این تفاهم‌ها موجب یکسان‌سازی فرایند‌ها می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد معتقد است: فرایند‌های تولید و عرضه کالا به بازار باید مرتبط با یکدیگر باشد تا به تولیدکننده و عرضه کننده خدمات آسیب نرسد، البته بر اساس قوانین سازمان ملی استاندارد، تعیین استاندارد همه کالا و خدمات به استثنا دارو را بر عهده دارد زیرا تعیین استاندارد دارو بر عهده سازمان غذا و داروست./

پایان پیام