نمایندگان مردم در خانه ملت، با مکلف ساختن سازمان ها و صندوق های بیمه گر جهت خرید راهبردی خدمات سلامت همزمان با اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده موافقت کرند.

به گزارش پایان نیوز ،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۸دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (و) ماده ۸۹ مبنی بر مکلف ساختن سازمان ها و صندوق های بیمه گر جهت خرید راهبردی خدمات سلامت همزمان با اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده از سوی وزارت بهداشت و درمان موافقت کردند.

دکتر لاریجانی در جریان بررسی بند (ز) ماده ۸۹ مبنی بر موظف کردن وزارت بهداشت و درمان جهت اعلام فهرست فرآورده های غذایی سالم و ایمن یادآور شد: به نظر می رسد در پیشنهادات مواد قبلی لایحه به این موضوع پرداخته شده لذا این بند بررسی خواهد شد و تا حصول نتایج مراعا خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت بند (و) ماده ۸۹ عبارت است از: سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.

گفتنی است در بند (ز) این ماده نیز آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند./

پایان پیام