معاونین سازمان وظیفه عمومی، بهداد، روسای پلیس راهور و فتا با حکم سردار اشتری منصوب شدند.

به گزارش پایان تیتر، سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در حکمی سرتیپ پاسدار تقی مهری را به عنوان رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا؛ سرتیپ ۲ پاسدار سیدکمال هادیانفر را به عنوان رئیس پلیس راهور ناجا؛ سرتیپ ۲ وحید مجید را به عنوان رئیس پلیس فتا ناجا و سرهنگ محمدرضا حسینی آباجلو معاون بهداد ناجا منصوب کرد.

انتهای پیام/