به گزارش پایان تیتر، چند روزی است تصویر کار خوب محمدرضا قضاتلو به یک دغدغه جمعی در تهران و ایران تبدیل شده است. محمدرضا قضاتلو یک فعال اجتماعی که هر از چندگاهی به مناطق تحت آسیب شهر می رود تا با کوتاهی مو آسیب دیدگان خیابانی شهر، روزی و دقایقی از زندگی آنها را شاد کنند در چند روز گذشته یک فیلم در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد که در آن یک پسر جوان که خودش می گوید ۱۹ ساله است سخنانی می گوید که دل هر بیننده ای به درد می آورد.

این پسر جوان از اعتیادش و آسیب هایی که اعتیاد برزندگی و جسم او وارد کرده است می گوید. از آرزوهای ساده اش می گوید که برایش مهیا نشده است. از تنهایی هایش از کوله بار پر از زباله ای که بر پشت خود می کشد تا به قول خودش کسی پشتش حرف نزند. آنقدر مستقیم با هر جمله که می گوید تو در جایگاه بیننده فیلم را متلاشی می کند که شاید هزار کتاب جامعه شناسی نمی تواند اینگونه از زخم اعتیاد و فقر و خیابان خوابی و بیماری ها و دردهای این زندگی برایت شفاف سازی کند.

و اما با انتشار این فیلم در فضای مجازی، مردم نیکوکار ایران به تکاپو برای کمک می افتند و هم راستا با تلاطم احساس این مردم نیک رفتار، افرادی هم در فضای مجازی رفتاری نادرست را آغاز می کنند. در صفحات خود اعلام می کنند که این پسر را پیدا می کنند و از مردم برای کمک به این پسر که محمد نام دارد طلب پول می کنند و اینجا کار، مسیر از همراهی برای یافتن محمد به مسیر سواستفاده از احساس مردم کشیده می شود که نیاز است مردم آگاهانه تر رفتار کنند.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا با تاکید بر اینکه کار محمدرضا قضاتلو یک رفتار اجتماعی نیک است و امیدواریم از این نوع رفتارها در قلب جامعه گسترش یابد تا جامعه و محیط زیست بهتری داشته باشیم گفت: مردم باید مراقب باشند که نیت های پاک آنها برای کمک به همنوع به مسیر بیراهه نرود.  افرادی که در صفحات مجازی از مردم برای چنین مباحث طلب پول می کنند و شماره های شخصی خود را اعلام می کنند قصد نیک ندارند.

وی با بیان نمونه مستند گفت: چندی پیش در صفحات مجازی مطرح شد که پسر بچه ای برای درمان به پول نیاز دارد . یک صفحه اینستاگرامی با بهره گیری از تعداد دنبال کننده و با استفاده از نام هنرمندان و ورزشکاران اعلام کرد که قصد جمع آوری پول برای این کودک را دارد. مردم نیز کمک های خود را واریز کردند. این فرد نیز بعد از جمع آوری پول، میزان نیاز هزینه درمان این کودک را نیز دقیق برای خانواده او واریز کرد اما حقیقت ماجرا این بود که پولی به حساب این فرد از سوی ملت واریز شده بود ده برابر میزان هزینه درمان این کودک بود که خود به جیب زده بود و با ورود پلیس و بررسی ها این پول از وی پس گرفته شد. پس به مردم پیشنهاد داده می شود اگر قصد کمک دارند مراقب باشند که کمک مالی آنها به ناکجا نرود. بهتر است یا به حساب افرادی که نیازمند هستند به طور مستقیم مبلغ مدنظر برای کمکشان را واریز کنند یا از طریق NGO های قابل اعتماد به مباحث اینگونه ورود کنند.

خبرنگار : آزاده مختاری

منبع: رکنا

انتهای پیام/