با کش و قوس هایی که از دولت یازدهم شروع شد و ربیعی وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سالی یکی دوبار مخالفان، لیست استیضاح وی را امضا می نمودند دراسفندماه سال قبل توانست با رای ناپلئونی اعتماد دوباره مجلس را بدست آورد اما این رای ناپلئونی نشان دهنده آن بود که در آینده ای نه چندان دور آن رای را نیز از دست خواهد داد.

تلاش موافقان و مخالفان بر سر به کُرسی نشاندن حرف خود در سال های اخیر باعث شد تا شرایط اجتماعی مردم دچار مخاطره شده و بجای اتحاد ملی و وفاق ملی هرکسی در تکاپو افتاد تا یارگیری بیشتری در اردوگاه خود نماید.

روحانی بعد از پیروزی در انتخابات یازدهم سعی نمود که با بازسازی اعتدال گرایان و همسو کردن اصلاح طلبان بتواند قطار نیمه جان دولت را با وجود مشکلات ساختاری عدیده، با عبور از گردنه پرپیچ و خم برجام راه بیاندازد که عهدشکنی های طرفین این قرارداد موجب شد تا قطار استارت نزده دولت یازدهم از ریل خارج گردد.

رییس دولت یازدهم با آوردن یار تازه نفس و چهره جدید تیم در سکان بهداشت و درمان کشور تلاش نمود تا بتواند زخم های موجود برپیکره این وزارت قدیمی را با طرح تحول سلامت التیام ببخشد اما زخم ها عمیق تر و دردناک تر شد چون مشکلات ساختاری و عدم بستر مناسب موجب کسری بودجه بیشتر این رکن سلامت کشور که خود به درمان نیاز داردگردید.

تلاش برای تجمیع بیمه ها نیز سرانجام خوشی نداشت چرا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر نبود فرزند ارشدش (سازمان تامین اجتماعی) را با بیمه هایش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسپارد.

با حضور انوشیروان محسنی بندپی در سازمان بیمه سلامت، تحولی عظیم در بیمه سلامت کشور اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

جدای از سوابق سیاسی و تجربه چندین ساله بندپی به عنوان نماینده مجلس موجب شد تا وی از آنچه تجربه کرده بود در خلاقیتها و مدیریتش در پیش گیرد.

با سرو سامان گرفتن سازمان بیمه سلامت و حضور وی در سازمانی که با معلولیتی مزمن در سالیان متمادی حکایت از عدم توجه مدیران قبلی دارد نشان داد که میتوان ساختار را کمی تغییر داد تا از معلولیت بهزیستی بکاهد.

اما با استیضاح پرحاشیه ربیعی ، شاید بهترین گزینه ای که در تاکتیک سیاسی و اجتماعی دولت دوازدهم به چشم آمد سرپرستی بندپی بر وزارتی بود که بیش از ۶۰ میلیون نفر را تحت پوشش دارد . وزارتی که با رفتن ربیعی فقر در جامعه کاهش نمی یابد.که با آمدن بندپی بیشترشود.

بندپی قطعا با جدیت و خلاقیتی که در سالهای قبل از خود نشان داده بعنوان مُسکن نخواهد بود و می تواند درمانگر هم باشد چرا که علاوه برپشتوانه عظیم بیمه و شرکت های وابسته می تواند با تغییر ساختارهای بازدارنده، حرکت این وزارت لاک پشت  گونه را به وزارتی پویا و درآمدزا تبدیل نماید اما به شرطها و شروطها.

شرط آن ایجاد بستر برای تغییرات عمده ساختاری و اختیار تام به وی در عزل و نصب های وزارتی اعم از معاونین  و یا مدیرانی است که تلاشی در به راه انداختن چرخهای این وزارتخانه عظیم نکردند که متاسفانه عملکرد برخی از مدیران مارا به یاد شهید چمران می اندازد که از وی پرسیدند: تعهد بهتر است یا تخصص؟ می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم،اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.

امیدواریم اقتصاد مقاومتی که از  تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بوده بسنده به چاپ بنر و برگزاری همایش نشده و بصورت عملی چرخهای اقتصاد کشور را در صنعت و اجتماع بچرخاند تا چرخ های صنایع کشور های دیگر را.

در این روز های اخیر گمانه زنی های متفاوتی برای پایان سرپرستی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اعلام وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به چشم میخوردکه نامی از بندپی در آن نیست و حضور بندپی به عنوان وزیری کلیدی که بخش عظیمی از جامعه را تحت پوشش دارد می تواند در این زمان بسیار کارساز باشد تا اینکه نبودنش اشتباهی بزرگتر که به پای دولتی نوشته شود که تلاش دارد با تدبیر خود امید را در دل مردم شکوفا نماید.