نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط عضویت نمایندگان را در کمیسیون های تخصصی براساس معیار امتیازبندی مشخص کردند.

به گزارش پایان نیوز،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس با تبصره ۳ ماده ۴۱ این قانون با ۱۸۵ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۳ ماده ۴۱ آمده است:امتیازبندی و تعیین اعضای هرکمیسیون به ترتیب از کمیسیون هایی که بیشترین متقاضی دارد،انجام می شود و پس از تکمیل اعضای کمیسیون های مذکور نمایندگان بازمانده از اولویت اول انتخابی خود با متقاضیان اولویت اول کمیسیون بعدی امتیازبندی و تعیین کمیسیون می شوند.

گفتنی است؛در جریان بررسی ماده ۴۱ قانون دکتر لاریجانی خطاب به رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ابهاماتی در این رابطه وجود دارد و ممکن است افراد در کمیسیون اول و دوم که پیشنهاد داده اند انتخاب نشوند؛بنابراین پیشنهاد می شود یک تبصره الحاقی برای رفع ابهام به  این ماده اضافه شود.

براساس این گزارش،نمایندگان تبصره ۴ الحاقی به ماده ۴۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را با ۱۹۱ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

گفتنی است؛در تبصره ۴ الحاقی ماده ۴۱ آمده است نمایندگانی که در هیچ یک از اولویت های خود، انتخاب نشده اند موظف اند که از دیگر کمیسیون های تکمیل شده دو اولویت را تعیین کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره گفت: عضویت نمایندگان براساس اولویت بندی ملاک خوب و یک کار منطقی است./

پایان پیام