استاندار خوزستان درهمایش مشترک خوزستان و لهستان با بیان اینکه شرایط و ظرفیت هابرای سرمایه گذاری درخوزستان مهیاست گفت:خوزستان نبض اقتصادی ایران عزیزاست.

 به گزارش پایان نیوز به نقل از آراس ، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استان لوبلسکی کشور لهستان به تشریح ظرفیت های سرمایه گذاری و اقتصادی خوزستان پرداخت و گفت :خوزستان قلب تپنده و نبض اقتصادی ایران عزیز است.

وی از اعلام امادگی سرمایه گذاران لهستانی برای سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی خوزستان استقبال کرد.

استاندار خوزستان درهمایش لهستان؛شرایط و ظرفیت ها برای سرمایه گذاری درخوزستان مهیاست/خوزستان نبض اقتصادی ایران عزیزاست

استاندار خوزستان با تشریح توامندیهای اقتصادی خوزستان و زیزساختی در حوزه حمل و نقل ،نفت و پتروشیمی ،کشاورزی و صنایع پایین دستی از حضور سرمایه گذاران لهستانی در خوزستان استقبال کرد.

شریعتی از مهمان نوازی آقای اسوومیرساسنوفسکی استاندار لوبلسکی لهستان تشکر و از تلاش های سفیر جمهوری اسلامی در انجام این دیدارها و همایش قدردانی کرد.