عضو فراکسیون امید مجلس گفت: شفافیت آرای نمایندگان با توجه شرایط کنونی کشور به صلاح نیست؛ هر وقت رشد اجتماعی لازم در قشری از مردم ایجاد شد آنگاه شفافیت آراء می‌تواند مفید باشد.

علی مطهری، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، درباره موضوع شفافیت آرای نمایندگان پارلمان، اظهار کرد: به طور کلی هر دو مورد شفافیت رأی دادن یا ندادن نمایندگان و چه نوع رأیشان خوب و مناسب است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه اعلام رای نماینده در موضوعات مورد اختلاف، با توجه به شرایط کشورمان می‌تواند موجب مشکلاتی برای نماینده شود، ادامه داد: این مسئله معمولاً در حوزه انتخابیه نماینده ایجاد مشکل می‌کند چون او را تحت فشار قرار می‌دهند. برای نمونه، در نماز جمعه حوزه نمایندگی علیه نماینده شعار می‌دهند و گاهی به دفتر او حمله می‌کنند و حتی او را کتک می‌زنند، در نتیجه امکان دارد که نماینده رای واقعی‌اش را در مجلس اعمال نکند و این به ضرر کشور است.

مطهری یادآور شد: شفافیت آرای نمایندگان با توجه شرایط کنونی کشور به صلاح نیست؛ هر وقت رشد اجتماعی لازم در قشری از مردم ایجاد شد آنگاه شفافیت آراء می‌تواند مفید باشد، کسانی که گروه‌های فشار را تحریک می‌کنند می‌توانند این شرایط را تغییر دهند.

او در پایان تاکید کرد: هر وقت گرو‌ه‌های فشار دست از چنین کارهایی برداشتند، می‌توانیم از شفافیت آراء و اعلام رای صحبت کنیم، البته درباره خودم هیچ مشکلی ندارم و می‌توانم همه رأی‌هایم را اعلام کنم، چون تحت تأثیر این فشارها و حمله‌ها قرار نمی‌گیرم؛ ولی نگران نمایندگان شهرستان‌ها هستم که مورد آزار قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/