مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از تعیین ۴۸ محور دستفروشی ممنوع در شهر تهران خبر داد و افزود: قطعا با کمک و همکاری شهروندان در ایام پایانی سال جاری در این محورها به هیچ عنوان شاهد حضور دستفروشان نخواهیم بود؛ کمک مردم می تواند موجب هدایت دستفروشان به سمت فضاهای ساماندهی شود.

به گزارش  پایان نیوز ، ابوالقاسم چیذری در تشریح اقدامات شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: از ۱۸ ماه پیش دو موضوع گزینش سه مرحله‌ای و آموزش نیروها در دستور کار قرار گرفت و امروز اجرایی شده است. در حال حاضر هر یک از نیروها برای ورود به این مجموعه گزینش سه مرحله ای حراست، بازرسی و اداره گزینش را پشت سر می گذارند و پس از ورود نیز آموزش های تخصصی به آنها داده می شود، به شکلی که در حال حاضر ظرفیت سازی مناسبی انجام شده است.

وی افزود: امروز هر نیروی معبربان هفته ای ۲ ساعت آموزش دارد که اگر آموزش های تخصصی را نیز اضافه کنیم میزان ساعات آموزشی او در هفته بیش از ۲ ساعت می شود.

چیذری ادامه داد: همزمان با گزینش و آموزش نیروها طی ۱۸ ماه گذشته موضوع شناسایی و ارزیابی پدیده سدمعبر را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. تصور نمی‌کنم تا به حال در مدیریت شهری شهرهای کشور این چنین بر روی موضوع دستفروشی کار کارشناسی انجام شده باشد.

وی تاکید کرد: بنا به تاکید مدیریت شهری مبنی بر حفظ کرامت دستفروشان التزام پیدا کردیم توام با ایجاد انضباط و موضوع رفع سدمعبر گزینه ساماندهی را نیز عملیاتی کنیم. ساماندهی که تاکنون در شهر تهران به صورت رسمی اتفاق نیفتاده  و برای اولین بار است که ساماندهی دستفروشان به صورت یکپارچه اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران مهاجرت از شهرستان ها به سمت شهر تهران را مهم ترین دغدغه ی طرح ساماندهی دستفروشان خواند و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و اشتغال موجود با اجرای این طرح حتما شاهد مهاجرت به تهران خواهیم بود لذا تا به این لحظه به جز ثبت نام اولیه تمهیدات دیگری اجرایی نکرده ایم اما با توجه به حضور دستفروشان فعلی سطح شهر نمی توانستیم مهاجرت را دست اندازی کنیم و اقدامات را انجام ندهیم چرا که کار مسکوت می ماند.

وی افزود: پس از کار کارشناسی و شناسایی به این جمع بندی رسیدیم که در شهر تهران ۴۸ نقطه ترافیکی وجود دارد که لکه های قرمز سدمعبر محسوب می شوند چرا که هم موجب ایجاد ترافیک می شوند و هم سدمعبر در زمان بروز حادثه در این محورها تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت.

 

جایگزینی ۵۰ نقطه در نزدیکترین محل محورهای دستفروشی ممنوع

 

چیذری با تاکید بر اینکه حفظ شأن و انضباط پایتخت مهم ترین موضوع در این طرح است افزود: ۴۸ محور در سطح شهر تهران را به عنوان محورهای دستفروشی ممنوع، نامگذاری کرده‌ایم؛ اما برای اجرای صحیح این طرح نیازمند جایگزین بودیم لذا ۵۰ نقطه را به عنوان فضای ساماندهی در نزدیک ترین مکان به محورهای دستفروشی ممنوع، جانمایی کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه ساماندهی دستفروشان این مکان ها به همراه همکاری نیروی انتظامی آماده برگزاری روزبازارها در ایام پایانی سال شده است. در جلسه استانداری تهران اصناف نگران برپایی این روزبازارها بودند که بنا به تدبیر مسئولین استانداری تا پایان اسفندماه مجوز احداث ۵۰ فضا برای بازارهای موقت دستفروشی داده شد که این روزبازارها از ۱۰ اسفندماه سال جاری کار خود را آغاز خواهند کرد و پس از پایان سال جاری برای سال ۱۳۹۶ مجوز ۲۵ روز بازار داده شد. در حقیقت برای جلوگیری از لطمه اصناف ۲۵ نقطه برای سال جاری حذف و ۲۵ نقطه برای دستفروشی در سال ۱۳۹۶ به کار خود ادامه خواهند داد.

چیذری در تشریح شناسایی افرادی که به صورت باندی و به عنوان سرشاخه های باندهای دستفروشی فعالیت می کنند گفت: دغدغه سال گذشته شرکت حریم بان این موضوع بود و امسال نیز این دغدغه ادامه دارد؛ جنس اکثر فروش های دستفروشی متاسفانه برگرفته از کلونی هایی است که در دستفروشی فعالیت می کنند که اینها شناسایی شده اند.

شناسایی سدمعبرهای وانتی و یا شبه متکدی و تحویل به پلیس امنیت

وی افزود: سرشاخه ها به تفکیک محورهایی که سدمعبر وانتی و یا شبه متکدی هستند شناسایی شده اند لیست این افراد آماده شده و حتما تحویل پلیس امنیت خواهد شد. دادستانی هم حکم مناسبی در این حوزه داده است و توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد و یا از آنها تعهد گرفته می شود که تنها در فضاهای ساماندهی برای دستفروشی حضور پیدا کنند که در صورت تخطی، وسایل آنها ضبط خواهد شد. شهرداری موظف است برابر قانون فضایی را برای فروشندگی نیازمندان در اختیار قرار دهد اما اگر با نگاه شهرداری باشد مثلا مجموعه ای مانند شهر آفتاب را برای این کار در نظر می گیرد اما با در نظر گرفتن شرایط دستفروشان نزدیک ترین نقاط به محورهای ممنوع را ایجاد کردیم تا دستفروشان بپذیرند. بسیاری از این فضاها توسط شهرداری تهران اجاره شده است.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران به نقش مشارکت شهروندان در جریان این ساماندهی اشاره کرد و افزود: پاخور بودن که از اصطلاحات دستفروشان است به این معناست که شهروندان را ترغیب کنیم به سمت خرید از دستفروشان در فضاهای مشخص شده بروند. در این هنگام دیگر کسی در پیاده راه خرید نمی‌کند و دستفروشان نیز به محل های تعیین شده می روند.

چیذری ادامه داد: در این طرح شهرداری به عنوان قوه اجرایی و نیروی انتظامی به عنوان قوه قهریه تعیین شده است؛ البته موفقیت این طرح به همکاری و تعامل مجموعه هایی همچون استانداری، فرمانداری و حوزه فرهنگی شهرداری تهران نیازمند است.

وی با اشاره به بررسی ۱۱ کشور دنیا و نحوه برخورد آنها با موضوع دستفروشی تصریح کرد: در ۱۱ کشور موفق در امر ساماندهی دستفروشان،  برخورد با متخلفین برعهده پلیس بوده است و مأمورین شهرداری ها هدایت را برعهده داشته اند. درحقیقت محوریت موضوع ساماندهی در تمام این ۱۱ کشور دولت ها بودند.

دستفروشی نوعی حمایت نیازمند از نیازمند است

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران با تاکید بر اینکه فردی که دستفروشی می کند نیازمند است و اکثر افرادی که از آنها خرید می کنند نیز نیازمند هستند، دستفروشی را به نوعی حمایت نیازمند از نیازمند خواند و افزود: ساماندهی دستفروشی که معیشت مردم است از دایره شهرداری تهران به تنهایی خارج است و نیازمند همکاری سایر دستگاه های ذیربط است. در حقیقت خود دستفروشی می تواند یک چرخه حمایتی ایجاد کند به شرطی که دستگاه های ذیربط در این موضوع همانند بهزیستی، کمیته امداد، صداوسیما، نیروی انتظامی و… وارد کار شوند. این مطالبه شهرداری است که این دستگاه ها با نگاه شهرداری تهران که مبتنی بر حفظ کرامت افراد است جمع شوند و با هم افزایی این ساماندهی را انجام دهند.

کاهش درگیری قابل ملاحظه نیروهای شهربان با دستفروشان

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در این ۴۸ محور دستفروشی ممنوع، نوک پیکان انجام کار نیروی انتظامی خواهد بود افزود: امروز در نتیجه آموزش های ارائه شده به نیروهای شرکت شهربان درگیری های نیروها با دستفروشان به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است، به طوری که در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از میان ۲۹۰ هزار مورد عملیات سدمعبر انجام شده توسط نیروهای شهربان، با وجود تمام حساسیت های موجود در جامعه تنها ۵ مورد رفتار خارج از شئونات اخلاقی دیده شده است. در حقیقت برای اجرای تاکیدات مدیریت ارشد شهری در حفظ کرامات نیازمندان نگاه نیروهای شرکت شهربان را به سمت تذکر هدایت کردیم.

وی افزود: البته فضای جامعه و ذهن شهروندان غالبا به هر دلیلی به شکل احساسی در حمایت این افراد می رود، به طوری که اگر درگیری بین مامور قانون و یک متخلفی که سدمعبر کرده است ایجاد شود شهروندان بنا به نگاه احساسی که دارند تصور می کنند حقی از متخلف ضایع شده است در صورتی که در نگاه کلان این سدمعبر اجحاف به حق خود شهروند است. گاهی این افراد با ایجاد درگیری با مأمور قانون در تلاش هستند با مظلوم نمایی و اجرای نمایش جای خود را در سدمعبر و دستفروشی تثبیت کنند که شرکت شهربان با همکاری و مشارکت شهروندان و سایر دستگاه های ذیربط این فضا را خواهد شکست؛ چرا که این امر آبروی پایتخت محسوب می شود.

 

نگاه تاریخی شهروندان نسبت به نیروهای سدمعبر را پاک می‌کنیم

 

چیذری درباره نیروهای به کار گرفته شده در شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران نیز گفت: در حوزه معبربان با هیچ یک از پیمانکاران قبلی کار نکردیم و نظام و ساختار گذشته به کلی متحول شده است. شاید در میان۲۰۰۰ نفر نیروی فعلی شرکت تنها یک درصد از نیروهای قبلی وجود داشته باشد که نباید در شهربان حضور داشته باشند و تلاش خواهیم کرد این افراد را شناسایی کنیم و با آنها خداحافظی کنیم. اما سایر نیروها به شکلی آموزش تخصصی دیده اند که امروز وقت افزایش مطالبه شهروندان از نیروهای شرکت شهربان است این ظرفیت در میان نیروهای ما ایجاد شده است. امیدواریم نگاه تاریخی شهروندان نسبت به نیروهای سدمعبر را پاک کنیم.

وی افزود: تا پایان سال جاری ۱۸۰ هزار نفر ساعت آموزش در سه حوزه تخصصی، فردی و اجتماعی به نیروهای شرکت شهربان داده شده است که دروسی همچون کنترل خشم، نحوه برخورد با افراد دشوار و مدیریت تنش از جمله این آموزش ها بوده است.

شناسایی سرشاخه‌های دستفروش توزیع کالاهای قاچاق و انواع بزه

وی در تشریح برخورد با سرشاخه های دستفروشی در سطح شهر تهران گفت: در میان ۴۸ محور دستفروشی ممنوع که از محورهای اصلی شهر تهران محسوب می شوند بین یک تا سه نفر به عنوان سرشاخه شناسایی شده اند که به دو موضوع توزیع کالاهای قاچاق و کارهای خارج از فضای دستفروشی مانند انواع بزه متصل هستند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران خطاب به شهروندان تهرانی تقاضا کرد: شهروندان نگاه صرفا احساسی به دستفروشان نداشته باشند در شرایط فعلی که فضای مناسب برای آنها ایجاد شده شرکت شهربان را در هدایت دستفروشان به فضاهای ساماندهی یاری کنید و تنها از دستفروشان در این فضاها خرید کنید.

انتهای پیام