دکتر سلمان خدادادی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اشاره کرد و بیان داشت: در این صندوق حتی یک ریال هم خارج از دولت به آنها پرداخت نمی شود. ۸۰ درصد صندوق های بازنشستگی توسط دولت تامین هزینه می شوند در حالی که صندوق های بازنشستگی نباید به دولت وابسته باشند.

به گزارش پایان نیوز؛ برنامه صبح و گفت وگو در بخش نخست با موضوع صندوق های بازنشستگی و با حضور منصور آتشین مدیر کل فنی و مستمری تامین اجتماعی کشور و دکتر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

منصور آتشین در ابتدا با بیان اینکه نباید از واژه ورشکستگی استفاده کرد، گفت: وضعیتی که ایجاد شده است، دغدغه ای را در ذهن بازنشستگان به وجود آورده است و آن هم ورشکستگی  است. سازمان تامین اجتماعی با وضعیتی که در ایران دارد، اصلا عبارت ورشکستگی مصداق ندارد.

وی افزود: ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مشارکت دولت را در این زمینه به وضوح مشخص می کند. حق بیماری که سازمان دریافت می کند از مشارکت بین بیمه شده، کارفرما و دولت است و نقش دولت در اینجا آنقدر پر رنگ است که اساساً عبارت ورشکستگی را برای آن استفاده نکنیم.

مدیر کل فنی و مستمری تامین اجتماعی کشور در عین حال تصریح کرد: البته بحران را نمی توان نادیده گرفت. هر صندوق بیمه و بازنشستگی که تشکیل می شود، در روزهای اول  ورودی هایش بیشتر از خروجی هایش است و مقابل هر ۲۵ نفری که حق بیمه می گیرد، به یک نفر مستمری می دهد و هر چقدر این صندوق پا به سن می گذارد، تعداد مستمری بگیرهایش بیشتر می شود.

وی درباره راه حل هایی که در آن پیری صندوق را به تعویق باید انداخت، عنوان داشت: قانون بازنشستگی سن بازنشستگی را ۶۰ سال تعریف می کنند. با گذشت زمان وقتی وضعیت بهداشت در کشور بهبود پیدا می کند و امید به زندگی افزایش پیدا می کند، حتما باید در سن بازنشستگی تجدید نظر شود.

دکتر سلمان خدادادی نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی، صندوق های بازنشستگی نیستند، گفت: صندوق ها باید مستقل باشند، درآمد داشته باشند و برنامه ریزی کنند ولی از  صندوقی که داریم هیچ کدام چنین عملکردی را ندارند.

وی افزود: هیچ کدام از صندوق هایی که در کشور موجود است نمی توانند خودشان را اداره کنند. در همه دنیا فردی که بازنشسته می شود، از گردن دولت باز می شود و می رود دنبال صندوق ولی در کشور ما که با سونامی بحران در صندوق ها روبرو هستیم، فرد وقتی بازنشسته می شود از یک ردیف اعتباری به ردیف اعتباری دیگر می رود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اشاره کرد و بیان داشت: در این صندوق حتی یک ریال هم خارج از دولت به آنها پرداخت نمی شود. ۸۰ درصد صندوق های بازنشستگی توسط دولت تامین هزینه می شوند در حالی که صندوق های بازنشستگی نباید به دولت وابسته باشند.

پایان پیام