طبق مصوبه مجلس؛ وزارت بهداشت موظف به ادغام خدمات تائید شده طب ایرانی در نظام سلامت شد.

به گزارش  پایان نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه۲۵ دیماه) مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۸۹ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۸۹؛
ح- به منظور تحقق بند ۱۲ سیاست های کلی سلامت، وزارت بهداشت به عنوان متولی امر طب ایرانی سنتی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تائید شده طب ایرانی در نظام سلامت و همچنین سامانه ارائه خدمات آموزشی، پروژهشی و درمانی این حوزه اقدام نمایند.
ی- کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را بعنوان وثیقه قرار تامین بپذیرد. و وزارت بهداشت در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمان نظر مشورتی آنها را اخذ کند.
ل- وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گاز خیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعایت ماده ۸۶ همین قانون بر مبنای تعرفه های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام نمایند.
انتهای پیام/