رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: به منظو ر رفاه حال شهروندان زمان طرح ترافیک و زوج و فرد در معابر تهران یک ساعت کاهش پیدا می کند.

به گزارش پایان تیتر، سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: به منظو ر رفاه حال شهروندان زمان طرح ترافیک و زوج و فرد در معابر تهران یک ساعت کاهش یافته و از ۱۹ به ۱۸ تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام/