دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن ارسال کرده بود، بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، دادسرای ارشاد تهران اعلام کرد: فرد بی‌حجابی که از آمر به معروف فیلم گرفته و برای رسانه‌های دشمن ارسال کرده بود؛ پس از انتشار فیلم، با وصول گزارش مردمی به سامانه دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران و صدور دستور قضایی، شناسایی و توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شد.

انتهای پیام/