معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد: عدم توانایی سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی‌ها به دانشگاه‌ باعث شده بودجه به صورت صددرصد به سمت پژوهش سوق داده نشود.

به گزارش پایان نیوز ، مسعود یونسیان با بیان اینکه سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: در خصوص بودجه پژوهشی همه مشکلات با هم در ارتباط هستند از طرفی دانشگاه‌ها طلب قابل ملاحظه‌ای از سازمانهای بیمه‌گر دارند که این سازمانها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: از این رو دانشگاه‌ها نمی‌توانند تعهدات ضروری خود را کنار گذاشته و فقط به یک بخش خاص بپردازند.

وی تصریح کرد: عدم توانایی سازمانهای بیمه‌گر برای پرداخت بدهی‌هایشان به دانشگاه باعث شده تا بودجه به صورت صد درصد به سمت پژوهش سوق داده نشود.

یونسیان همچنین با بیان اینکه رشد بودجه متناسب با نیازها نبوده است،‌ گفت: طی سالیان گذشته رشد بودجه بسیار کمتر از هزینه‌ها بوده و با توجه به وضعیت کشور این بودجه به صورت صد درصد محقق نشده است.

به گزارش ایسنا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: امسال بودجه پژوهشی رشدی در حدود ۳۰ درصد داشته است اما به دلیل عدم رشد مناسب در سالهای گذشته، قدرت مانور و عملیات نسبت به ده سال گذشته کاهش یافته است.

پایان پیام