حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت صبح امروز در مراسم اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه ‌های علوم پزشکی سراسر کشور در دانشکده پزشکی شهید بهشتی با اشاره به لزوم ارتقای بخش آموزشی در کشور اظهار داشت: آموزش بخشی از مسئولیت وزارت بهداشت است که متاسفانه حق آن به خوبی ادا نشده که ماموریت اصلی باید در اختیار آموزش باشد که همه دانشگاه‌های علوم پزشکی علاوه بر توسعه باید به مردم و کشور خدمت کنند.

به گزارش پایان نیوز ، وی بیان کرد: موتور اصلی خدمت در حوزه سلامت از آموزش شروع می‌شود زیرا بدون این مقوله نمی‌توانیم ادعای یک کشور سالم و سلامتی داشته باشیم و پرستاران و پزشکان همگی در تحت سایه آموزش تربیت شده‌اند.
هاشمی عنوان کرد: امروز در کشور راجع به همه چیز از زمین و آسمان تحت عنوان کارشناس صحبت می‌کنند و نظر کارشناسی خود را القا می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر در بیمارستان پزشکان دانا و با مهارت کافی و تجربه خوب وجود نداشته باشد بیمارستان درآمدی ندارد، افزود: بیمارستانی که دارای پزشک خوب با تجربه و مهار نباشد مردم به ان مرکز مراجعه می‌کنند و در نتیجه آن بیمارستان درآمدی ندارد و این مساله برای دندان پزشکان و گروه‌های دیگری پزشکی نیز صدق می‌کند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه ۲۵۰ بیمارستان آموزشی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: همگی این بیمارستان های آموزشی تولید علم دارند که اگر در محافل بین المللی رنکینگ علوم پزشکی ارتقا پیدا کند، کمتر کسی به این مسائل توجه می کند که سطح خوب دانشگاه‌های علوم پزشکی به خاطر توجه معاونان آموزشی در این حوزه است.
وی تاکید کرد: من از معاونت آموزشی وزارت بهداشت به خاطر تغییرات جدی در زمینه سنجه و اعتباربخشی بیمارستان‌ تشکر می‌کنم و این نکته ها زمینه ساز پیشرفت در حوزه سلامت می‌شود و ما باید تحقیقات در زمینه علوم مختلف پزشکی حتی در حوزه درمان افزایش دهیم زیرا معتقدم تا سطح مطلوب فاصله داریم.
هاشمی با بیان اینکه مشکل اصلی ما در آموزش، مدیریت است، تصریح کرد: دست یابیم زیرا تمام تلاش‌های شما بدون مدیریت کارها به کمال نمی‌رسد و  تولید علم را در کشور اگر کارها هدفمند نباید به خوبی صورت نمی‌گیرد.
وزیر ادامه داد: پزشکان برخلاف برخی از افراد حاضر مسئولیت به کشورشان بدهکار مردم هستند و همیشه انگشت اتهام به روی آنها برقرار است و شما با توجه به اینکا کارهایتان را به خوبی انجام می‌دهید ولی کمتر کسی به سمت شما می‌آیند.
هاشمی افزود:  آموزش یک فرصت خوبی برای جلب رضایت بیشتر مردم است که با آموزش ممارست و نظارت در کشور ارتقا می‌یابد که در آن مساله نظرات به مدیریت افراد بستگی دارد متاسفانه به خاطر سیاسی شدن کارها در کشور و نداشتن حزب طول عمر مدیریتی کوتاه شده است و تغییرات زیادی در مدیریت صورت می‌گیرد.
وی گفت: برخی از افراد به مدت طولانی در پست‌های مانده‌اند، اما مدیران از طول عمر کمی برخوردارند که منجر به ثمر نشستن بعضی از کارها می‌شود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: ما اگر بتوانیم فاز اول را به سمتی هدایت کنیم که به صورت کاملا خود جوش سازمان یافته کارها صورت بگیرد و همچنین برای مدیران بیمارستان‌های آموزشی دوره ها و بازدیدهای خارج از کشور برگزار کنیم سبب پیشرفت در برنامه‌های کشور می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه باید آموزش را برای مدیران ارتقا دهیم، افزود: من خیلی علاقمند بودم که تلفیض اختیارات مدیران افزایش یابد و اگر بیمارستان‌ها به یک بنگاه اقتصادی کوچک تبدیل می‌شدند و مدیریت ان به صورت هیئت امنای اداره می‌شد این کار باعث می‌شود تا دخل و خرج بیمارستان‌ها بر عهده خودشان باشد و این مراکز با استفاده از درآمد خود بتوانند هزینه‌های خود را پرداخت کنند که متاسفانه این مساله تا به امروز صورت نگرفته و برخی از گرفتاری ان مربوط به خود وزارت بهداشت است.
وی با بیان اینکه هر گونه تغییر، هزینه، اراده قوی و جسارت لازم دارد، افزود: تغییر از روش سنتی همیشه سخت است و من فکر نمی‌کنم که این مساله اتفاق بیافتد.
وزیر بهداشت گفت: اگر ما بتوانیم در حوزه آموزشی رای مدیران و پرستاران برنامه‌های داشته باشیم می‌توانیم با سرعت بیشتری با هدف از پیش تعیین شده برسیم و من معتقدم باید از لحاظ ساختاری یک نگاه مجددی نسبت به مسائل انجام دهیم.
هاشمی با بیان اینکه مدیر بیمارستان یک موقعیت علمی دارد، افزود: رئیس بیمارستان دارای پزیشن علمی دارد و کارهای که آن به عنوان مدیر انجام می‌دهد باید همانند علمی باشد که حضورش بیمارستان به عنوان یک ستون است و کارهای اجرای انجام نمی‌دهد اما یک مدیر عامل که مدت زیادیی در منصب مدیریتی است وظیفه انجام کارهای اجرایی شرکت حتی یک بیمارستان را بر عهده دارد و یک مجموعه‌ای را مدیریت می‌کند.
وی ادامه داد: مدیر بیمارستان اگر مانند یک مدیر عامل عمل کند باید تمام کارهای اجرایی یک بیمارستان را انجام دهد و همچین مدیری باید کارهای توسعه‌ای و زیر ساخت‌های بیمارستان‌های آموزشی را بر عهده بگیرد.
وزیر بهداشت عنوان کرد: اگر بیمارستان‌های کشور دارای فلوشیپ و فوق تخصص باشند و همچنین بیمارستان آموزشی که تخصص‌های گانه به همراه استاد کافی نداشته باشد باید در اعتبار بخشی مد نظر قرار بگیرد و بحث اعتبار بخشی باید به سایر کشورها نیز توجه کنیم.اگر بیمارستانی ۱۶ شاخص اصلی را نداشته باشد مرکز آموزشی محسوب نمی‌شود مگر آنکه آن بیمارستان تخصصی در حوزه‌های خاصی باشد.
وی تأکید کرد: اگر تعداد بیمارستان های آموزشی کشور از ۲۵۰ به ۱۵۰ عدد تبدیل کنیم آموزش‌ها ما بهتر می‌شود زیرا به نظرم دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا شهید بهشتی هیچ نیازی به داشتن ۱۸ بیمارستان آموزشی ندارند که با ادغام بیمارستان‌های آموزشی کیفیت آموزشی بهتر می شود.
هاشمی اظهار داشت: متأسفانه در کشور بیمارستان‌های آموزشی به درمانی تبدیل شده‌اند که در حال حاضر کشور از کمبود فضای آموزشی رنج می‌برد و ما قربانی بی‌توجهی مسئولان در طول چند دهه گذشته هستیم و این یک ضعف برای ما محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: شخص رئیس جمهور همواره از حوزه سلامت حمایت ویژه‌ای کرده ولی به طور کلی با منابع حوزه سلامت در کشور فاصله زیادی با منطقه دارد و پولی که به حوزه سلامت پرداخت می‌شود هنوز نرخش به بودجه سال ۹۰ نرسیده است اما با تمام این حرف‌ها توقع و انتظارات بالایی از جامعه پزشکی ایجاد شده است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: برخی از افراد در زمان موفقیت جامعه پزشکی به جای تشکر انتقاد غیرمنصفانه انجام داده‌اند تا خودشان را مطرح کنند که من باید بگویم اینگونه کارها تلاش پزشکان را کم نمی‌کند و تنها گرفتاری برای مردم ایجاد می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر در برخی تخصص ها و فوق تخصص ها کمبود جدی وجود دارد و بسیاری از نقاط کشور، نیاز به تخصص و فوق تخصص داریم که باید رفع شود.
وی با بیان اینکه همه باید در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور کمک کنند، ادامه داد: باید ۵۰۰ مدیر بیمارستانی را تربیت کنیم که درآمد بر هزینه آن به عهده وزارت بهداشت است و به دنبال آن تحول بزرگی در بودجه و زیرساخت‌های حوزه آموزشی به وجود می آید.
وزیر بهداشت ادامه داد: برخی از ناملایمات برنامه‌های روزمره را تحت تأثیر قرار می‌دهند و من امیدوارم که در حوزه آموزش اتفاقات خوبی بیفتد که وبلاگی در وزارت بهداشت طراحی شده است که هر بیمارستان تجربیات خود را به صورت خودآموز منعکس می‌کند و برای انتقال تجربیات و ارتقای خدمات آموزشی بسیار مناسب است.
هاشمی ادامه داد: بخش زیادی از خدمات که نظارت است باید تقویت شود که این موضوع از خود انسان شروع می‌شود و به طور کلی نظارت می‌تواند سبب ارتقای بخش‌های مختلف پزشکی از جمله آموزشی و دانش در کشور شود.
انتهای پیام/