رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران که با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، به دادسرای رسانه و سپس دادگاه کارکنان دولت فراخوانده شده بود، از سوی دادگاه مجرم شناخته شد.

به گزارش پایان تیتر، عضو شورای شهر تهران گفت: مطابق حکم صادره برای رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، وی صرفا به پرداخت ۴ میلیون تومان وجه نقد محکوم شده است که پرداخت این مبلغ دو سال تعلیق شده است.

پایان تیتر: ناهید خداکرمی

ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران که با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، به دادسرای رسانه و سپس دادگاه کارکنان دولت فراخوانده شده بود، از سوی دادگاه مجرم شناخته شد.

این عضو شورای شهر تهران در نهایت در دادگاه کارکنان دولت هم به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم به پرداخت ۴ میلیون جریمه نقدی با تعلیق دو ساله شده است. وکیل ناهید خداکرمی اعتراض خود را نسبت به این رای تقدیم دادگاه کرده است.

در این کیفرخواست بزهکاری خداکرمی محرز شناخته شده و با توجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۷۴۶ جرایم رایانه‌ای برای وی تقاضای مجازات شده است. گفتنی است او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شده است.

خداکرمی پس از انجام دفاعیات در دادسراى رسانه، پرونده وی به شعبه۲ دادسرای کارکنان دولت به ریاست قاضی دانشور ارجاع شد. قاضی پس ازاستماع دفاعیات خداکرمی وی را براى اظهار نظر کارشناسى در مورد حجاب مستحق مجازات دانسته است. بنا بر آنچه در کیفرخواست خداکرمی آمده است وی به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل یک توییت، متهم است. در این کیفرخواست آمده: وی ضمن بیان اکاذیبی علیه حجاب و اقدامات مامورین گشت ارشاد به دفاع از حرکت مذبوح کشف حجاب که سرمنشا آن غرب و سرویس‌های اطلاعاتی است مبادرت و غافلین و جوانان نا آگاه را در این مسیر تشجیع و راه حل بحران‌ها و مشکلات کشور را در عبور از حجاب بیان و توصیف نموده است.

در ارتباط با خبر محکومیت ناهید خدا کرمی عضو شورای شهر تهران گفت: ذکر این توضیح ضروری است که مطابق حکم صادره برای رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، وی صرفا به پرداخت ۴ میلیون تومان وجه نقد محکوم شده است که پرداخت این مبلغ دو سال تعلیق شده و اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر انفصال وی از حضور در شورای شهر تهران صحت ندارد.

منبع : امتداد

انتهای پیام/