بیشتر زائران ایرانی برای پیاده روی اربعین مسیر نجف تا کربلا را انتخاب می‌کنند، ابتدا خود را به حرم امام علی (ع) می‌رسانند و بعد از ابراز ارادت به آن حضرت با پای پیاده عازم کربلای معلی می‌شوند تا در مراسم اربعین شرکت کنند. این مسیر را با تعداد ستون‌هایی که به آن‌ها عمود گفته می‌شود محاسبه می‌کنند. حدود ۱۴۵۲ عمود در این مسیر وجود دارد که فاصله هر عمود حدود ۵۰ متر است.

فرستنده: مجید نسیمی