معمای جنایی ناپدید شدن زن جوان در تهران پس از ۳ سال به درهای بسته رسید و برادر تنها مظنون پرونده نیز بازداشت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، نخستین روزهای خرداد سال ۹۷ بود که زنی با حضور در اداره پلیس از ناپدید شدن دخترش به نام فتانه خبر داد.

مادر نگران به ماموران گفت: دخترم چندی قبل بخاطر اختلافات با همسرش از او جدا شد، چند روز از او بی خبر بودم تا اینکه به در خانه اش رفتم اما کسی جواب نداد و همسایه ها نیز گفتند چند روزی است که فتانه را ندیده اند و این در حالی است که هیچ کسی از دخترم خبر ندارد و نگران سرنوشت او هستم.

ردیابی پسر جوان در ماجرای گم شدن فتانه

ردیابی های پلیسی برای پیدا کردن سرنخی از فتانه ادامه داشت تا اینکه با گذشت چند ماه تیم پلیسی اطلاع پیدا کرد که فتانه آخرین بار با مرد جوانی به نام حفیط دیده شده است و همین کافی بود تا ماموران برای رازگشایی به سراغ حفیظ بروند.

بدین ترتیب ماموران به سراغ حفیظ رفتند اما مرد جوان در تحقیقات ابتدایی ادعا کرد که فتانه را نمی شناسد و احتمال داد کارگر جوانی به نام مراد که با هم در یک ساختمان کار می کردند با فتانه دوست بوده است.

حفیظ گفت: گوشی موبایلم یک ماه در دست مراد بود و احتمال می دهم او با گوشی من با فتانه در تماس بوده است، چند ماه قبل نیز مراد به من گفت که بعد از پایان کار ساختمان به افغانستان باز می گردد و دیگر اطلاعی ندارم.

پیدا شدن لباس های فتانه در اتاقک نگهبانی

در حالیکه حفیظ این داستانسرایی را کرده بود بازپرس ویژه قتل دستور داد تا سگ های زنده یاب را برای جستجو و رسیدن سرنخی از فتانه ساختمان نیمه کار به آنجا بفرستند.

سگ های زنده یال در جستجوی ساختمان نیمه کاره وقتی به زیر اتاقک نگهبانی که حفیظ و برادرش و مراد در آنجا زندگی می کردند رسیدند کفش ها و لباس های زنانه ای پیدا کردند که خانواده فتانه با دیدن این لباس ها ادعا کردند که این لباس ها برای دخترشان است.

همین کافی بود تا فرضیه پلیس به قتل فتانه به دست حفیظ برود و بازپرس شعبه ۴ دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت حفیظ را صادر کرد و این در حالی بود که ماموران در ادامه تحقیقات پی بردند که حفیظ بیشتر از یک ماه با فتانه در ارتباط بوده و تماس های گرفته شده از سوی خود حفیظ صورت گرفته است.

بازپرس پرونده با توجه به اینکه حفیظ در بازداشت پلیس قرار دارد دستور داد تا برادر حفیظ نیز که احتمال می رود در ماجرای ناپدید شدن فتانه نقش داشته باشد و مراد یا فرض خیالی است یا او نیز در این پرونده مرموز نقشه داشته است.

بنا بر این گزارش ،برادر حفیظ به د ستور بازپرس حبیب الله صادقی برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

انتهای پیام/