وثیقه ۳۰میلیارد تومانی یک متهم به نفع دولت در پرونده فساد پتروشیمی ضبط شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، قاضی مسعودی مقام از ضبط وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی یکی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی خبر داد.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به عدم حضور یکی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: فرزاد محبوبی آذریان متهمی که در دادگاه حضور نیافت در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ ابلاغیه برای وی اعلام شده بود.

وی افزود: علیرغم ابلاغیه وی در دادگاه حضور نیافت و وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی وی به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنین دستور بازداشت وی نیز صادر می‌شود.

مسعودی مقام تصریح کرد: به وکیل ایشان تذکر می‌دهم و اعلام می‌کنم که وثیقه میلیاردی موکلش فردا صبح برای ضبط به دادستان تهران ارسال خواهد شد.

قاضی دادگاه ادامه داد: پیشتر هم اعلام کرده بودیم متهمانی که در دادگاه حضور نیابند عواقب سنگینی مشمول شان خواهد شد.

انتهای پیام/