رییس سازمان غذا و دارو فروش لوازم پزشکی حتی تجهیزات مربوط به پوست و مو و زیبایی را به غیر از مراکز درمانی تخلف دانست.

به گزارش پایان نیوز، رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه برخی از لوازم پزشکی کاربرد غیر پزشکی هم دارند، گفت: مراکز فروش تجهیزات پزشکی حق فروش لوازم، حتی تجهیزات مربوط به پوست و مو و زیبایی را به غیر از مراکز درمانی، کلینیک های پوست و متخصصان ندارند.
وی عنوان کرد: وسیله ای که به عنوان لوازم پزشکی از وزارت بهداشت مجوز دریافت می کند، حتی اگر کاربرد درمانی هم نداشته باشد، نباید خارج از تخصص پزشک مصرف شود در غیر اینصورت تخلف بوده و برخورد می شود.
دیناروند با اشاره به دستگاه هایی که در دنیا به عنوان وسیله پزشکی شناخته نمی شوند، بیان کرد: در کشور ما نیز این دستگاه ها وجود دارد اما تحت نظارت سازمان غذا و دارو نیستند و ورود و مصرف آنها طبق ضوابط دیگری انجام می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: استفاده از تجهیزات پزشکی در آرایشگاه غیرمجاز بوده و وزارت بهداشت موظف به اعلام مراکز تحت نظارت خود است.
وی هرگونه ارائه خدمات توسط مراکز درمانی را مطابق با پروتکل های درمانی دانست و عنوان کرد: سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت وظیفه برخورد با این افراد و حتی آرایشگاه ها را به عهده دارد اما امکانات به حدی نیست که تمام زیرزمین های غیرمجاز را شناسایی، مراجعه و با آنها برخورد کنیم.
دیناروند با بیان اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و بازرسان مختلف در حوزه دارو و درمان موظف به شناسایی این مراکز هستند، تصریح کرد: البته ادعایی بنا بر برخورد با تمام این مراکز را نداریم و نه تنها سازمان غذا و دارو بلکه دستگاه هایی همچون تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه و نیروی باید با این موارد جدی تر برخورد کنند.
انتهای پیام/