فیلمی در فضای مجازی به شکل گسترده دست به دست می‌شود که حکایت از خرید خانه ۵ میلیارد تومانی در منطقه پونک تهران برای سگی به اسم آقای چستر دارد!

به گزارش پایان تیتر، در این فیلم می بینید که حتی این سگ برای عقد قرار داد آپارتمان ۷۰ متری با پنجه اش مهر میزند و خانه به نام او می شود.  در فیلم نشان میدهد که صاحبان این سگ فرزندی ندارند و به این سگ بچه صدا می کنند.

انتهای پیام/