شهردار تهران در نامه‌آی به حراست کل شهرداری تهران خواستار برخورد لازم‌، عادلانه و اداری با متخلفات پرونده تسهیلات واگذار شده به تعاونی شهرداری تهران شد.

به گزارش پایان نیوز،  شهردار تهران خواستار برخورد لازم‌، عادلانه و اداری با متخلفات پرونده تسهیلات واگذار شده به تعاونی شهرداری تهران شد.
در این نامه آمده است:
با توجه به بیانات اخیر دادستان محترم کل کشور مقتضی است در خصوص پرونده تسهیلات واگذار شده به تعاونی شهرداری تهران، ضمن هماهنگی کامل به بازپرس محترم و نماینده شهداری در پرونده مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا در مواجهه با هرگونه تخلف محرز در اسرع وقت برخورد لازم، عادلانه و اداری با متخلفان صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود./
انتهای پیام