رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دستفروشان به دلیل بی توجهی و عدم اختصاص فضاهای مشخص اقدام به بساط گستری می کنند، گفت: زمینه اشتغال پایدار برای دستفروشان فراهم شود.

به گزارش پایان نیوز ، سلمان خدادادی، در رابطه با بساط گستری دستفروشان در ایام آخر سال، گفت: واقعیت آن است که افراد با بساط گستری مشکلاتی را برای شهروندان و عابران ایجاد می‌کنند اما دستفروشی معلولی است که باید علت های آن بررسی شود.

بیکاری، فقر و نداری علت اصلی دستفروشی است

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیکاری، فقر و نداری علت اصلی دستفروشی است، افزود: این افراد از روی ناچاری و برای تامین حداقل روزی و معیشت به دستفروشی روی می آورند.

سازماندهی و ساماندهی دستفروشان وظیفه حاکمیت است

وی با تاکید بر اینکه سازماندهی و ساماندهی دستفروشان وظیفه حاکمیت است، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی که یکی از مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا است رئیس جمهور و حاکمیت وظیفه دارد برای افراد شغل ایجاد کند و از آنجایی که نسبت به این موضوع بی توجهی شده بنابراین افراد از روی ناچاری به دستفروشی روی می آورند.

در روی آوردن افراد به دستفروشی همه مقصریم

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در روی آوردن افراد به دستفروشی همه مقصر هستیم، گفت: باید زمینه اشتغال پایدار برای دستفروشان فراهم شده و همچنین  فضاهایی مشخص به آنها اختصاص داده شود.

انتقاد از برخورد سلبی و فیزیکی با دستفروشان

خدادادی از برخورد سلبی و فیزیکی با دستفروشان انتقاد کرد و ادامه داد: نتیجه چنین برخوردهای نامطلوب و غیراصولی خودکشی‌هایی است که در جامعه با آن مواجه هستیم زیرا علت بسیاری از خودکشی های صورت گرفته فقر، نداری و اختلافات خانوادگی است.

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، ادامه داد: به هیچ وجه نباید شاهد برخوردهای خشن و فیزیکی با دستفروشانی که برای تامین معیشت خانواده به این پدیده روی آوردند باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم با بیان اینکه دستفروشان به دلیل بی توجهی و عدم اختصاص فضاهای مشخص اقدام به بساط گستری می کنند، تصریح کرد: باید برای ساماندهی و سازماندهی دستفروشان فکری اساسی کرد تا بتوانند به صورت آبرومندانه معیشت خود را تامین کنند.

برای برخورد با فروشندگان مترو قانون نداریم

وی با بیان اینکه برای برخورد با فروشندگان مترو قانون نداریم، گفت: برای برخورد با سد معبرکنندگان و بساط گستری سطح شهر قانون داریم اما برای برخورد با فروشندگان مترو قانون نداریم.

دستفروشان واقعیت جامعه هستند و نمی توان آنها را انکار کرد

نماینده مردم ملکان در مجلس دهم، با یادآوری اینکه دستفروشان واقعیت جامعه هستند و نمی توان واقعیت ها را انکار کرد، افزود: وقتی در جهت ایجاد شغل و ساماندهی این قشر گامی برداشته نمی شود چطور می توان آنها را جمع آوری و معیشت آنها را به خطر انداخت؛ باید به دستفروشان مانند مردم عادی نگاه کرد و نباید آنها را نادیده گرفت.

دستفروشان باید ساماندهی شوند نه جمع آوری

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دستفروشان باید ساماندهی شوند نه جمع آوری، ادامه داد: نیاز است شهرداری در جهت ساماندهی این قشر گام برداشته و فضاهایی مشخص را در اختیار آنها بگذارد./

پایان پیام