بنز S500 جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ ، ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در بازار معامله می شود.

به گزارش پایان نیوز ،  قیمت مدل های مختلف بنز در بازار به شرح زیر است :

نام خودرو قیمت بازار ( تومان )
بنز CLA۲۰۰ فول ۲۰۱۶ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۷ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز C۲۰۰ فول – اتاق جدید ۲۰۱۵ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز C۲۰۰ فول – اتاق جدید ۲۰۱۶ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۶ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E۲۰۰ نیوفیس ۲۰۱۷ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E۲۵۰ فول مدل ۲۰۱۵ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E۲۵۰ فول مدل ۲۰۱۶ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز E۲۵۰ نیوفیس ۲۰۱۷ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز S۵۰۰ جدید کوپه . ۴ نفره . فول ۲۰۱۵ ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

انتهای پیام/