نمایندگان در جلسه علنی امروز با لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین ایران و لهستان، موافقت کردند.

به گزارش پایان نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ آذرماه) با لایحه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، موافقت کردند.

بر این اساس ماده واحده لایحه مذکور به شرح ذیل است:

موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- در اجرای مواد ۸ و ۹ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یکصدو سی‌ونهم و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامیست.

انتهای پیام/