نمایندگان با لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دول ایران و کره موافقت کردند.

به گزارش  پایان نیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه سوم آذر ماه با لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره موافقت کردند.
بر این اساس ماده واحده لایحه مذکور به شرح ذیل است؛ موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصر ه- در اجرای ماده ۱۸ این موافقت نامه رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و در اجرای ماده ۱۹ آن رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
انتهای پیام/