دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: ماده مخدر گل در بین مواد مخدر دومین ماده مصرفی در سطح کشور و استان تهران است.

به گزارش پایان تیتر، محمد علی اسدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، در رابطه با افزایش مصرف ماده مخدر گل در تهران اظهار کرد: افزایش یا کاهش مصرف هر نوع ماده مخدر بستگی به بازاریابی قاچاقچیان مواد مخدر دارد .

وی افزود:ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصرف مواد در شمال یا جنوب آمار مشخصی ندارد و آنچه که آمار نشان می دهد بیشترین ماده مصرفی در میان معتادان ماده مخدر تریاک است .

اسدی گفت: ماده مخدر گل در بین مواد مخدر دومین و هروئین سومین ماده مصرفی در سطح کشور و استان تهران است.

وی بیان کرد:ماده مخدر گل به واسطه تبلیغات کاذبی که قاچاقچیان مواد مخدر آن را به عنوان یک ماده سبک و عدم اعتیاد آور معرفی می کنند مورد استقبال برخی از افراد قرار گرفته است که از عواقب تخریبی آن بی اطلاع هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تصریح کرد: تاثیر ماده مخدر گل بر مغز ۵ برابر سایر مشتقات کانابیست مانند هشیش ،چرس و ماری جوانا است اما به دلیل تبلیغات کاذب افراد و جوانان از آن بی اطلاع هستند .

وی افزود: از همه جوانان در خواست می کنیم که وارد موضوع موادمخدر حتی برای تجربه نشوند.

انتهای پیام/