مأموران گمرک ماده مخدر ماری جوانا را در حین انجام تشریفات ارزیابی گمرکی از داخل بسته‌های چای کشف کردند.

به گزارش پایان تیتر، به نقل از گمرک، مأموران گمرک کیش در حین انجام تشریفات ارزیابی گمرکی ۶۰۰ گرم «ماری جوانا» کشف کردند؛ بر این اساس ۶۰۰ گرم ماری جوانا در بسته‌های چای جاسازی شده بود که با دقت و هوشیاری مأموران گمرک کشف شد.

قاچاقچیان با ترفندی زیرکانه مواد مخدر از نوع ماری جوانا را در بسته‌های چای جا سازی کرده بودند که با هوشیاری مأموران گمرک کشف شد. گزارش این کشف پس از تکمیل به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

براساس گزارش سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران در شناسایی و کشف مخدر‌های جدید در دنیا رتبه اول را کسب کرده است.

انتهای پیام/