رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از مبارزه جدی با پدیده فرار مالیاتی در کشور با همکاری سایر دستگاه‏های ذیربط از جمله قوه قضاییه، وزارت دادگستری و دیگر دستگاه های نظارتی خبر داد.

به گزارش پایان نیوز، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در مراسم افتتاحیه اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر، پدیده اقتصاد غیر رسمی، حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل داده که مبارزه با آن نیز از عهده یک سازمان خارج است و همه ارکان نظام باید اقدامات عملی و پیشگیرانه ای برای مقابله با فرار مالیاتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه فرار مالیاتی از اقتصاد غیر رسمی ناشی می شود، گفت: وقتی اقتصاد غیر رسمی داشته باشیم، از ناحیه فرارهای مالیاتی، آسیب های زیادی خواهیم دید و افراد از حفره ها و خلاهای قانونی و عدم شفافیت قوانین، برای نپرداختن یا کم پرداخت کردن مالیات استفاده می کنند.
تقوی نژاد ادامه داد: شفافیت اقتصادی چه به صورت ایجاد قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه به صورت ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و فناوری های جدید اطلاعاتی، نقش مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می کند و در شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده ای به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقویت اطلاعات جامع اقتصادی و نیز ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به برنامه های جدید نظام مالیاتی برای مقابله با پولشویی درکشور اشاره کرد و گفت: بدین منظور، دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده که ایجاد این دفتر باعث استفاده اطلاعات از همه دستگاه‏های ذیربط در ارتباط با پولشویی و فرار مالیاتی در این سازمان می شود و طبیعتا امکان برخورد جدی تر با این مفاسد نیز فراهم خواهد شد.
وی به هماهنگی و تعامل موثر دستگاه های ذیربط به ویژه بانک مرکزی با نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هویتی، مالی، مکانی و عملکردی مودیان از همه بخش های ذیربط اخذ و در فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد.
تقوی نژاد، در ادامه به روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی و همچنین روند کاهشی درآمدهای نفتی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقش مالیات در بودجه کشور به بیشترین میزان خود رسیده که این روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی، نشان از رویکرد صحیح و سیاست های کارآمد نظام مالیاتی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به افزایش ۳۰ درصدی وصولی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: رویکردها و برنامه های جدید سازمان در ارتباط با اعتماد بیشتر به مردم و توجه به شرایط اقتصادی کشور و همراهی با تولید کنندگان کارگشا بود و امسال برای نخستین بار موفق شدیم در قالب یک توافق برد-برد و با کمترین فشار بر مودیان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم.
وی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور در حال یک جهش و خیزش جدید متکی بر مالیات است و تحریم‏هایی که سال ها باعث فشارهای متعدد به اقتصاد کشور می شد، اکنون منجر به درون زا شدن و پایدار شدن منابع درآمدی کشور شده و مالیات جای نفت را گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست جایگزین شدن مالیات به جای نفت در بودجه، امروز در ذهن همه برنامه ریزان کشور جای گرفته، گفت: شرایط اقتصادی کشور با مالیات تاثیر و تاثر متقابلی دارد و هر چه پایه های اقتصادی مقاومت تر و شاخص های اقتصادی رو به رشدتر باشد، طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از ایجاد دادسراهای ویژه جرایم مالیاتی با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری در آینده ای نزدیک خبر داد.
انتهای پیام/