گوگل با استفاده از فناوری هوش مصنوعی قابلیت خاص و بی‌نظیر را به سرویس مترجم خود اضافه کرد.

به گزارش پایان تیتر، گوگل با اقدامات اخیر خود تحولی شگرف در سرویس مترجم خود به وجود آورده است. در واقع گوگل با بهره‌گیری از توانمندی‌های ویژه فناوری هوش مصنوعی برای اولین بار در جهان مترجمی مجهز به این فناوری را با توانایی دریافت صدای کاربر با زبان مادری و تولید فایل صوتی به زبان مورد نظر ایجاد کرده است. البته مهم‌ترین شاخصه مترجم جدید گوگل هماهنگ سازی فرکانس صدای مترجم با صدای واقعی کاربر است.

زبان به عنوان مهم‌ترین شاخصه ارتباطی بین مردم در اقصی نقاط جهان است. شما در ضمن برقراری ارتباط با دیگران علاوه بر استفاده از زبان گفتاری، بی‌آنکه متوجه باشید لحن و تن صدای خود را نیز به دیگران معرفی می‌کنید. در واقع همین موضوع سبب می‌شود تا افرادی که هر روزه با شما در ارتباط هستند، صدای شما را شناخته و حتی بدون دیدن چهره شما آن را تشخیص دهند.تغییرات جدید گوگل در سرویس مترجم خود نوعی شاهکار محسوب می‌شود و در واقع می‌تواند بسیاری از نیازهای گفتاری کاربران در سراسر جهان را برطرف سازد. گوگل در مورد مترجم جدید خود گفت: ما همواره به دنبال ارائه کیفیتی برتر به کاربران خود هستیم و در همین راستا مترجم صوتی گوگل را به توانایی دریافت تن و جنس صدای کاربران مجهز کردیم. با این روش ترجمه‌ای قابل درک‌تر برای هر کاربر ارئه می‌گردد.

اگرچه این قابلیت جدید سرویس ترجمه گوگل به صورت کامل تکامل نیافته است و هنوز راه تقریبا زیادی تا تولید بهترین محتوا باید طی کند ولی هم‌اکنون نیز می‌تواند از بسیاری مترجم‌های صوتی موجود بهتر عمل کند. برخی از کاربران و کارشناسان فناوری با انتقاد از طرح جدید گوگل گفتند: «لحن و تن صدا برای کاربری که تنها به دنبال رسیدن به ترجمه متن یا جمله مورد نظر خود است، اهمیت زیادی نداشته و تنها به نتیجه ترجمه می‌اندیشد. بنابراین گوگل می‌تواند از هوش مصنوعی به نحوی دیگر برای ارتقاء سرویس ترجمه استفاده کند.»

دانشمندان علوم فناوری‌های مدرن این نوع از هوش مصنوعی به کار رفته در مترجم گوگل را end-to-end نامیده‌اند. علت این نامگذاری توانایی خاص این نوع از هوش مصنوعی در دریافت پیام، ایجاد تغییر در آن و تولید نتیجه با بهترین کیفیت است. یعنی دقیقا همان اتفاقی که در مترجم جدید گوگل افتاده است.

با توجه به روند تکاملی سرویس مترجم گوگل دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک گوگل تنها با دریافت کلماتی محدود از سوی کاربر تصاویر ذهنی او را در قالب واژگان نمایش دهد. در هر حال کاربران از این پس به راحتی می‌توانند ضمن ارسال جمله مورد نظر خود برای مترجم گوگل، برگردان آن به زبان انگلیسی و تعدادی دیگر از زبان‌ها را دریافت کنند.

انتهای پیام/