دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰را در جلسه علنی امروز چهارشنبه به مجلس تقدیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایان تیتر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از حضور در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس، متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در اینجا ببینید.

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ)

پیوست شماره چهار (قسمت اول): بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده

(دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم)

پیوست شماره چهار (قسمت دوم): بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده

(دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم)

گزارش بودجه استان‌ها

منابع تکمیلی و مرتبط

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (به انضمام پیوست ها)

مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (جلد اول)

مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (جلد دوم)

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۹۸- جلد اول: حوزه فرابخشی

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۹۸- جلد دوم: حوزه بخشی(۱)

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۹۸- جلد سوم: حوزه بخشی(۲)

گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۹۸- جلد چهارم: انطباق احکام برنامه با برنامه های اجرایی بودجه

برنامه مشارکت عمومی و خصوصی دولت در سال ۱۴۰۰- قسمت اول

برنامه مشارکت عمومی و خصوصی دولت در سال ۱۴۰۰- قسمت دوم (کاربرگ‌های معرفی پروژه‌ها)

گزارش برنامه‌های تولید و اشتغال (برپایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

متن کامل بودجه ۱۴۰۰

انتهای پیام/